Licens

Sidst redigeret den 26.01.2021

I januar 2019 trådte ny lov om medielicens i kraft.

I en overgangsperiode på 3 år skal der foretages delvis betaling af licens efter opkrævning, og gennem en reduktion af personfradraget. Ændringen sker automatisk og fra 2022 vil licensen blive opkrævet fuldt ud over skattebilletten.

Licens skal betales af alle, som har TV og/eller smartphone, computer eller tablet med internetforbindelse.

Nedsat licens
Ordningen om nedsat licens omfatter fortsat folkepensionister, der har en tillægsprocent på 100 (fremgår af Årsbrev - tidl. benævnte pensionsmeddelelse), samt førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen før 2003. 

Man skal udfylde et ansøgningsskema, der fås hos Borgerservice eller på www.dr.dk/licens.  Borgerservice skal herefter attestere, at ansøgeren opfylder betingelserne.

Ansøgningsskemaet sendes herefter til
DR Licens
DR Byen
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
tlf. 70 20 13 13

Blinde og svagtseende kan kun få nedsat licensen, hvis der ikke er nogen normalt seende i husstanden. Ansøgningen om nedsat licens udfyldes i samarbejde med Dansk Blindesamfund eller blindekonsulenten.

Licensen bliver ændret til nedsat licens fra den dato, DR Licens modtager den gyldige ansøgning.

Mediecheck
Personer, der betaler nedsat licens, vil modtage en mediecheck, der kompenserer for dele af udgiften. Checken er skattepligtig, men medregnes ikke ved opgørelse af boligstøtte efter samme principper som ældrechecken. For at være berettiget til mediecheck skal man senest have ret til folkepension i december året før.

I 2021 udgør beløbet 732 kr. før skat. Det betyder at man frem mod 2022 har mulighed for både at få mediecheck og nedsat medielicens. Herefter kan man kun få mediechecken.

Indhold hentes