Licens

Sidst redigeret den 10.01.2019

Den 01.01.2019 er der trådt ny lov i kraft om licens - også kaldet medielicens. 

I en overgangsperiode på 3 år skal der foretages delvis betaling af licens efter opkrævning og ske delvis opkrævning over personfradraget. Ændringen sker automatisk.

Fra 2022 vil licensen blive opkrævet fuldt ud over skattebilletten.

Licens skal betales af alle, som har TV og/eller smartphone, computer eller tablet med internetforbindelse.

Nedsat licens
Ordningen om nedsat licens omfatter fortsat folkepensionister, der har en tillægsprocent på 100 (fremgår af pensionsmeddelelsen), samt førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen før 2003. 

Man skal udfylde et ansøgningsskema, der fås hos Borgerservice eller på www.dr.dk/licens.  Borgerservice skal herefter attestere, at ansøgeren opfylder betingelserne.

Ansøgningsskemaet sendes herefter til
DR Licens
Emil Holms Kanal 20
0999 København C
tlf. 35 20 30 40

Licensen bliver ændret til nedsat licens fra den dato, DR Licens modtager den gyldige ansøgning.

Mediecheck
Personer, der betaler nedsat licens, vil fra 2019 derudover modtage en mediecheck, der kompenserer for dele af udgiften. Checken er skattepligtig, men modregnes ikke ved opgørelse af boligstøtte efter samme principper som ældrechecken. I 2019 udgør beløbet 235 kr. før skat.

Indhold hentes