Omfang og indhold

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ledsageordningen omfatter 15 timers ledsagelse om måneden, der ligger ud over den ledsagelse som en ægtefælle eller andre nærtstående normalt vil yde.

Det er muligt at spare timer op inden for en periode på seks måneder, dog max. 90 timer. Bliver de opsparede timer ikke brugt, bortfalder de efter seks måneder.

Kommunen fastsætter regler for opsparing, og skal orientere brugeren om opsparingsaftalen og hvordan den administreres, når ledsageordningen bevilges.

Opsparingsaftalen kan indgås når som helst. Ved opgørelse af timer, medtages kun den tid, der rent faktisk medgår til den enkelte ledsageopgave. Ledsagerens transport tid medregnes ikke.

Ledsageordningen skal bruges til aktiviteter uden for hjemmet. Personen, der har fået tildelt ledsageordning, bestemmer selv, hvad der ønskes ledsagelse til. Det kan f.eks. være til fester, møder, biograf, teater, indkøb, deltagelse i undervisning, ture i naturen mm. 

Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de dermed forbundne funktioner, f.eks. hjælp til at tage overtøj af og på, op- eller nedslå kørestol eller hjælp til at komme på toilettet. Ordningen omfatter ikke praktisk hjælp i hjemmet.

Ledsageordningen træder først i kraft fra det tidspunkt, hvor der er ansat en ledsager, da godkendelse af ledsageren er en forudsætning for, at ordningen kan bevilges. Det er også først på det tidspunkt, man kan begynde at spare timer op.

Indhold hentes