Frit valg af ledsager

Sidst redigeret den 09.01.2018

Det er kommunens pligt at yde ledsagelse ved kommunalt ansatte ledsagere, men brugeren har ret til selv at vælge sin ledsager.

Kommunen skal godkende og ansætte den valgte person, og skal også sørge for at give instruktion til arbejdet. Instruktionen svarer til den, der gives kommunens ledsagerkorps.

Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse.

Kommunen kan tilbyde personer, der er berettiget til ledsagelse, at få udbetalt ydelsen som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det forudsætter, at brugeren selv er i stand til at påtage sig arbejdsgiveransvar.

Det udbetalte tilskud er skattefrit for borgeren, men bliver skattepligtigt, når det udbetales som løn til en ledsager.

Det er frivilligt for brugeren, om denne vil gøre brug af det frie valg af ledsager.

Indhold hentes