Tilbagebetalingspligt

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunen skal oplyses om enhver ændring i personlige og økonomiske forhold. Der kan stilles krav om, at kontanthjælp skal betales tilbage når man:

  • mod bedre vidende har undladt at give kommunen relevante oplysninger om ændringer i ens forhold
  • uberettiget har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik
  • er omfattet af en sanktion efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
  • modtager særlig støtte til dækning af udgifter til renter og afdrag vedrørende ejerboliger, andelsboliger og boligindskud m.v., der kan ligestilles hermed.

Tilbagebetaling kan endvidere kræves, hvis man:

  • har udvist uforsvarlig økonomi
  • mod bedre vidende har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik
  • som modtager, ægtefællen eller samleveren er indblandet i en kollektiv arbejdsstrid
  • i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Kommunen fastsætter en betalingsordning med baggrund i ens betalingsevne. Kravet om tilbagebetaling bortfalder, når der er gået 3 år efter at hjælpen ophørte, og det ikke har været muligt at gennemføre tilbagebetaling.

Indhold hentes