Satser

Sidst redigeret den 10.01.2019

Satser 2019
Personer over 30 år:
Personer med forsørgelsespligt 15.180 kr.
Andre 11.423 kr.
Hjælp til visse persongrupper:
Nået efterlønsalder, ikke optjent pensionsret 9.762 kr.
Formuegrænser:
Enlige 10.000 kr.
Gifte/samlevende 20.000 kr.
Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom i op til 5 år efter beløbets udbetaling er pr. forsikringsbegivenhed 150.000 kr. 

 

 

Indhold hentes