Satser

Sidst redigeret den 09.01.2018

Satser 2018
Personer over 30 år:
Personer med forsørgelsespligt 14.993 kr.
Andre 11.282 kr.
Hjælp til visse persongrupper:
Nået efterlønsalder, ikke optjent pensionsret 9.570 kr.
Formuegrænser:
Enlige 10.000 kr.
Gifte/samlevende 20.000 kr.
 Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom i op til 5 år efter beløbets udbetaling er pr. forsikringsbegivenhed 150.000 kr. 

 

 

Indhold hentes