Beregning

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kontanthjælp består af en række forskellige satser. Den sats man er berettiget til bestemmes ud fra alder, forsørgerpligt for børn under 18 år og om man er gift. Hvis man er gift, er man ikke berettiget til kontanthjælp, hvis ægtefællens indtægt før skat overstiger to gange kontanthjælp.

Kontanthjælp er skattepligtig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.

Kontanthjælp udbetales bagud. Derfor vil man som regel tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter første henvendelse til kommunen.

 

Indhold hentes