Beregning

Sidst redigeret den 09.01.2018

Kontanthjælp består af en række forskellige satser. Den sats man er berettiget til bestemmes ud fra alder, forsørgerpligt for børn under 18 år og om man er gift.

Hvis man er gift er man ikke berettiget til kontanthjælp, hvis ægtefællens indtægt før skat overstiger to gange kontanthjælp.

Kontanthjælp er skattepligtig indkomst, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.

Kontanthjælp udbetales bagud. Derfor vil man som regel tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter første henvendelse til kommunen.

Lejeindtægter
Lejeindtægter bliver ikke modregnet for personer, der modtager kontanthjælp. Der kan maksimalt udlejes et eller flere værelser til højst én logerende uden, at lejeindtægten medfører fradrag i hjælpen. Det er en betingelse at man selv bor i lejligheden.

Indhold hentes