Ansøgning

Sidst redigeret den 14.01.2020

Ansøger skal henvende sig til kommunens jobcenter på første ledighedsdag.

Jobcentret afgør ved en samtale, om man er til rådighed for arbejdsmarkedet. Er det tilfældet, henvises ansøger efterfølgende til kommunens ydelsesafdeling, som vurderer om man er berettiget til kontanthjælp.

Kommunen er forpligtet til hurtigt at vurdere ansøgerens situation.

Kommunens jobcenter afgør ved samtalen, om ansøgeren skal tilmeldes som arbejdssøgende.

Kommunen skal kontrollere ansøgerens oplysninger om bopæl, civilstand, børn, hidtidige indtægter, formue, boligforhold, sygdom eller barsel.

Er man lige flyttet til kommunen, og modtog man kontanthjælp i fraflytningskommunen, kan kommunen indhente oplysninger derfra, før der kan udbetales ydelser. Ansøgeren skal give skriftlig tilladelse til, at disse oplysninger indhentes.

Som hovedregel har man ret til at se alle de dokumenter, der er i ens sag. Det er klogt at følge med i sagsforløbet. Man kan løbende anmode om at få kopier af journalen – det er gratis, se afsnit om aktindsigt under Rådgivnings- og Klagenøgle - Offentlig Sagsbehandling.

Indhold hentes