Konfliktmægling

Sidst redigeret den 14.01.2020

Familieretshuset anvender bl.a. konfliktmægling i sager, hvor forældrene er uenige om forældremyndighed, samvær eller barnets bopæl.

Formålet er som ved mediation, at forældrene selv finder en god løsning for alle involverede parter.

Familieretshusets mæglere styrer samtalen med fokus på fremtiden og med henblik på at hjælpe forældrene til at komme frem til en fælles opfattelse af konflikter og løsningen af disse.

De omhandlede sager kan ikke realitetsbehandles, så længe konfliktmæglingen er i gang.

Læs mere på www.familieretshuset.dk.

Indhold hentes