Konflikter

Sidst redigeret den 14.01.2020

Konflikter opstår i mange forskellige situationer. Hvis konflikten går i hårdknude, ender det ofte med, at parterne går hver til sit, uden at sagen er løst. Måske vælger de så at indbringe sagen for en eller anden instans, og en tredjepart afgør så sagen.

Der kan være tale om, at sagen indbringes for et ankenævn eller en domstol, og det medfører ofte en langvarig proces, der også kan blive økonomisk belastende.

Indhold hentes