Egnede områder til konfliktløsning

Sidst redigeret den 14.01.2020

Mediation, retsmægling eller konfliktmægling kan egne sig til løsning af konflikter:

  • på arbejdspladser
  • i kompagniskaber eller samarbejder
  • i forbindelse med nabostridigheder
  • i arvesager
  • i forældremyndigheds-/samværssager
  • i separations- eller skilsmissesager
  • i familien
  • ved forbrugerkøb.

Kontakt evt.

Center for Konfliktløsning
tlf. 35 20 05 50
www.konfliktloesning.dk

Indhold hentes