Personlige tillæg til pensionister

Sidst redigeret den 15.01.2024

Personer, der modtager folkepension og førtidspension tilkendt før 01.01.2003, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige, kan søge om personligt tillæg til dækning af udgifter til transport. Hjælpen ydes kun, hvis der ikke er mulighed for at få hjælp til transport efter de generelle bestemmelser, der er omtalt i dette kapitel.

Personlige tillæg kan f.eks. anvendes i de situationer, hvor en meget syg eller handicappet pensionist kun kan deltage i en større familiebegivenhed, hvis der tages særlige hensyn, og transporten sker gennem flere trafikselskabers områder.

Man kan klage over kommunens afgørelse, se afsnittet Klagevejledning i sociale sager under Rådgivnings- og Klagenøgle.

Indhold hentes