Rutinen ruster

Sidst redigeret den 12.01.2023

Færdselsloven justeres mange gange gennem årene, sandsynligvis uden at ældre bilister systematisk sætter sig ind i ændringerne.

Nogle skilte har ændret betydning, andre har fået nyt design, og helt nye er kommet til. Samtidig er trafikken både på land og i by steget kraftigt de senere år.

Enhver bilist – ung som ældre – har pligt til at holde sig ajour med ændringer i færdselsreglerne.

Mange køreskoler tilbyder genopfriskning - såvel praktisk som teoretisk - hvis man føler sig usikker/rusten bag rattet. Målet er at give ældre bilister mulighed for at få overblik over gældende færdselsregler og mulighed for at få afprøvet kørefærdigheder.

Indhold hentes