Værdighedspolitik

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunerne har fået en velfærdsmillion til at styrke ældreplejen.

Hver enkelt kommune skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Det betyder, at værdighed i fremtiden bliver omdrejningspunktet for kommunernes indsats over for svækkede ældre som modtager pleje, omsorg eller behandling i eget hjem eller på plejehjem.

Værdighedspolitikken skal understøtte et eller flere af følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

  • livskvalitet
  • selvbestemmelse
  • kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • mad og ernæring
  • en værdig død
  • pårørende
  • bekæmpelse af ensomhed.

Indhold hentes