Værdighedspolitik

Sidst redigeret den 08.05.2019

Med finansloven for 2016 blev der afsat en milliard kroner årligt fra 2016-2019. Beløbet er afsat til at styrke en værdig ældrepleje i alle landets kommuner - den såkaldte velfærdsmilliard.

Hver enkelt kommune skal formulere en værdighedspolitik, der beskriver de overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Det betyder, at værdighed i fremtiden bliver omdrejningspunktet for kommunernes indsats over for svækkede ældre som modtager pleje, omsorg eller behandling i eget hjem eller på plejehjem.

Værdighedspolitikken skal understøtte et eller flere af følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

  • livskvalitet
  • selvbestemmelse
  • kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • mad og ernæring
  • en værdig død
  • pårørende
  • bekæmpelse af ensomhed.

Indhold hentes