Kontant tilskud til hjemmehjælp

Sidst redigeret den 14.01.2020

Der findes 3 ordninger om kontant tilskud til hjemmehjælp.

Første ordning:
Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for borgeren, kan den i stedet udbetale et kontant tilskud. Borgeren ansætter selv sine hjælpere. 

Anden ordning:
Borgere, der har behov for personlig pleje og støtte til praktiske opgaver i mere end 20 timer om ugen, har ret til selv at få udbetalt et kontant tilskud til aflønning af hjælpere, som borgeren selv ansætter.

  • Tilskuddet beregnes i forhold til det antal timer, der udmåles hjælp til. Her skal der tages højde for, at en evt. ægtefælle/samlever skal bidrage til praktiske opgaver. Der kan eventuelt ydes støtte til ledsagelse, se afsnit om ledsageordning.
  • Ordningen indebærer, at borgeren skal være arbejdsgiver for hjælperne. Ansvaret kan uddelegeres til f.eks. familie eller et privat firma. Kommunen kan også beslutte, at den står for administration af løn.
  • Borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Kommunen skal give borgeren den nødvendige vejledning om denne opgave.

Tredje ordning:
Borgere, der har massive og sammensatte behov for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse har ret til at få udbetalt et kontant tilskud til hjælpere, som borgeren selv ansætter.

Borgeren skal have et højt aktivitetsniveau i denne ordning, og ordningen kan kombineres med de almindelige regler.

  • Tilskuddet beregnes i forhold til det antal timer, der udmåles hjælp til. Der kan i denne ordning også udmåles timer, hvor der er behov for 2 hjælpere på samme tid. Ved udmålingen af hjælpen skal der tages højde for, at alle i husstanden skal bidrage til det praktiske i hjemmet. Hvis der er særlige forhold hos de enkelte i husstanden, skal det tages med i vurderingen.
  • Ordningen indebærer, at borgeren skal være arbejdsgiver for hjælperne. Dog kan ansvaret uddelegeres til f.eks. familie eller et privat firma. Kommunen kan også tilbyde at stå for lønadministrationen, men borgeren kan selv vælge.
  • Borgeren skal selv kunne fungere som arbejdsleder for hjælperne. Kommunen har pligt til at give borgeren vejledning i denne opgave. Hvis borgeren selv står for opgaven som arbejdsgiver, skal kommunen også tilbyde vejledning i opgaven, f.eks. arbejdsmiljø, ansættelse og afskedigelse, ferie, regnskab m.m.

Ordning 2 og 3 kan også bevilges til personer med mindre omfattende funktionsnedsættelser, hvis det er den bedste måde at tilbyde en sammenhængende hjælp.

Hvis ordningerne opsiges af kommunen skal borgeren have et varsel på 14 uger, og det betyder, at kommunen først kan opsige hjælpen efter udløbet af de 14 ugers varsel.

Der kan klages over kommunens afgørelser, se afsnit Klagevejledning i sociale sager under Rådgivnings- og klagenøgle.

Man kan finde uddybende regler på www.borger.dk og hos DUKH, Den Uvildige Konsulentordning for handicappede, www.dukh.dk

Indhold hentes