Kontant tilskud til hjemmehjælp

Sidst redigeret den 09.01.2018

Kommunen kan bevilge forskellige former for tilskud til hjælp til personer, der har et betydeligt varigt behov for hjælp, når:

  1. personen har behov for personlig hjælp, pleje og støtte til at løse nødvendige opgaver i mere end 20 timer om ugen
  2. personen i høj grad er afhængig af hjælp i almindelige daglige funktioner og har et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse. Her kan bevilges en BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance). Blinde og svagtsynede kan omfattes af BPA-ordningen. Læs mere inde på www.borger.dk/personlig-assistance

BPA-ordningen dækker opgaver, der går udover, hvad der normalt ydes som personlig og praktisk hjælp, f.eks. pleje, overvågning og ledsagelse.

Dog kan ordningen også gives til personer, der ikke har et så omfattende behov for hjælp. Det kan ske, hvis kommunen vurderer, at BPA-ordningen er den bedste mulighed ift. at sikre en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til personen.

Rådgivning om ordningen kan fås hos kommunen eller www.lobpa.dk

De to former for tilskud giver personer med udtalt behov for hjælp mulighed for selv at have indflydelse på, hvordan hjælpen tilrettelægges.

Der er væsentlig forskel på de to ordninger, når det drejer sig om, at skulle være arbejdsleder for hjælperne:

  • BPA-ordningen kræver, at personen selv er i stand til at fungere som arbejdsleder og daglig leder for hjælperne. En værge og/eller en nærtstående kan ikke overtage funktionen for personen, som har BPA - bevillingen.
  • I forhold til den anden mulighed, kan tilskuddet udbetales til en nærtstående person, som passer den, der har fået bevilget tilskuddet.

Kommunen afgør udmåling, indhold og omfang af hjælpen og skal føre tilsyn med, at opgaverne løses i forhold til den kvalitet og de målsætninger, kommunen har fastlagt.

Udover de to nævnte ordninger, kan kommunen i særlige tilfælde udbetale tilskud til personlig og praktisk hjælp, hvis kommunen ikke er i stand til at yde den tildelte hjælp.

I den situation  bestemmer modtageren selv, hvem der skal udføre arbejdet.

Eksempel
  • en person med hyper-allergi, som kun kan modtage hjælpere, der ikke bruger nogen form for parfume
  • hvis samarbejdet mellem modtageren og personalet er særlig vanskeliggjort.

Indhold hentes