Klage

Sidst redigeret den 09.01.2018

Klager over hjemmehjælp behandles som andre klager  på det sociale område.

Se afsnittet Rådgivnings- og klagenøglen - Klagevejledning i sociale sager.

Indhold hentes