Klage

Sidst redigeret den 14.01.2020

Klager over hjemmehjælp behandles som andre klager på det sociale område.

Se afsnittet Rådgivnings- og klagenøglen - Klagevejledning i sociale sager.

Indhold hentes