Hverdagsrehabilitering

Sidst redigeret den 10.01.2019

Hjemmehjælp vurderes og udmåles ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Hverdagsrehabilitering er betegnelsen for en indsats, der målrettes borgere med nedsat funktionsevne og som derfor har behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen.

Formålet er at hjælpe borgeren til den bedst mulige funktionsevne og dermed en større livskvalitet. Formålet er også at udskyde eller nedsætte behovet for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

Hverdagsrehabiliteringen forgår enten i eget hjem eller i nærmiljøet som f.eks. træning i et kommunalt træningscenter eller deltagelse i lokale aktiviteter, f.eks. dagcenter mv.

Indhold hentes