Fleksibel hjemmehjælp

Sidst redigeret den 14.01.2020

Kommunen skal informere om muligheden for fleksibel hjemmehjælp, hvor modtageren af hjælpen har ret til at bytte rundt på ydelser. 

Der kan byttes mellem de ydelser, man er visiteret til, men også til ydelser, man ikke er visiteret til. Ydelserne behøver ikke at være omfattet af kommunens serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp.

Ønsker man at bytte ydelser mellem personlig hjælp og praktisk bistand, skal man være visiteret til begge dele. Man kan f.eks. vælge at bytte støvsugning ud med gåtur, eller én dag vælge mere rengøring og mindre personlig pleje.

Fravælger man rengøring af badeværelse til fordel for rengøring af køleskab, kan man ikke efterfølgende klage over, at der ikke blev gjort rent på badeværelset.

Retten til at bytte ydelser skal holdes inden for den tidsramme, der er afsat af kommunen. Det er hjemmehjælperen, der i den konkrete situation fagligt vurderer, om det er forsvarligt at bytte ydelser. Er der tvivl, skal hjemmehjælperen yde den tildelte hjælp.

Bliver man ved med at vælge andre ydelser, end dem man oprindeligt er visiteret til, skal kommunen vurdere, om der er behov for en anden hjælp end den oprindeligt tildelte.

Har man valgt forskellige leverandører til forskellige ydelser, kan det indskrænke muligheden for at bytte ydelser mellem f.eks. praktisk hjælp og personlige pleje.

Indhold hentes