Synshjælpemidler

Sidst redigeret den 10.01.2019

Dækker både optiske hjælpemidler, som kan være briller, kontaktlinser, svagsynsoptik (kikkerter, lupper, kikkertbriller, lupbriller), samt enkelte andre hjælpemidler (synsfeltsudvidere, natkikkerter) og proteser.

www.hmi-basen.dk findes flere andre hjælpemidler end de allerede nævnte. F.eks telefoner med særlige egenskaber, som gør dem egnede til personer med funktionsnedsættelse.

Briller og kontaktlinser
Der ydes ikke hjælp til briller og kontaktlinser, hvis behovet alene skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig styrke på øjnene.

Der er dog en lille gruppe, som opfylder betingelserne for støtte til briller og kontaktlinser. Betingelsen er, at ansøgeren har en medicinskoptisk defineret varig øjenlidelse.

Der findes en liste over de øjenlidelser, der berettiger til synshjælpemidler. Listen dækker langt de fleste situationer, hvor støtte til briller eller kontaktlinser kan komme på tale. Der vil dog kunne forekomme andre øjenlidelser af tilsvarende sværhedsgrad, som efter en konkret vurdering vil kunne berettige til støtte. Afgørelse træffes i disse tilfælde efter indstilling fra:

Kennedy Centret
tlf. 43 26 01 00, man-tors 8-16, fre 8-15
www.kennedy.dk

Svagsynsoptik
Svagsynsoptik (specielle optiske hjælpemidler), er primært optik med forstørrende virkning som lupper, lupbriller, kikkerter, kikkertbriller samt kombinationer heraf.

Behov for svagsynsoptik opstår i almindelighed ved varigt synshandicap med synsstyrker på 6/18 (0,3) eller derunder.

Synshjælpemidler er omfattet af mulighederne for frit leverandørvalg. Kommuner, som ikke selv råder over ekspertise om synshjælpemidler, vil typisk samarbejde med synsrådgivningen i et kommunikationscenter i anden kommune eller i regionen.

Socialministeriet fastsætter betaling for svagsynsoptik, briller, kontaktlinser og øjenproteser, der udleveres af Kennedy Centret.

Instituttet for Blinde og Svagsynede
tlf. 39 45 25 45, man-tors 9-15, fre 9-13

www.ibos.dk rådgivning og en lang række afprøvninger til både borgere og fagfolk.

Indhold hentes