Nødkald mv. via telefonfastnettet

Sidst redigeret den 14.01.2020

Nogen hjælpemidler forudsætter en telefonlinje over fastnettet. Det kan f.eks. være et nødkald, en lampe, der lyser, når telefonen ringer eller en klokke, der kimer ekstra højt. Disse og flere andre kan ses på www.hmi-basen.dk. Der ydes hjælp til anskaffelsen.

Nødkald
Målgruppen til nødkald og alarmanlæg er personer med alvorlige hjerte- eller astmalidelser og svækkede personer med betydelig faldrisiko, som ikke kan rejse sig efter fald og tilkalde hjælp pr. telefon.

Der bevilges normalt ikke nødkald eller alarm pga. utryghed.

Hvis kommunen ikke bevilger nødkald, kan man for egen regning blive tilsluttet en nødkaldsordning i et af de private firmaer, der leverer denne ydelse.

Abonnement
Hvis et abonnement til fastnettet er en forudsætning for, at et nødkald kan fungere, og man i forvejen ikke har abonnementet, kan det bevilges som en del af hjælpemidlet.

Det er kun udgiften til selve abonnementet, der kan bevilges sammen med nødkaldet. Udgifter til telefonopkald er ikke omfattet og man skal derfor selv skal afholde disse.

Indhold hentes