Klageadgang

Sidst redigeret den 09.01.2018

Man kan klage over afslag på ansøgning om hjælpemiddel eller forbrugsgode. Se mere i Rådgivnings- og Klagenøgle, klagevejledning i sociale sager.

Indhold hentes