Klageadgang

Sidst redigeret den 14.01.2020

Man kan klage over afslag på ansøgning om hjælpemiddel eller forbrugsgode. Se mere i Rådgivnings- og Klagenøgle, klagevejledning i sociale sager.

Indhold hentes