Hvordan ydes hjælpemidlet

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hjælpen kan ydes som udlån, kontantydelse eller udleveres som naturalhjælp.

Tekniske hjælpemidler
En del hjælpemidler ydes som udlån. Det er især standardiserede hjælpemidler som f.eks. særlige senge, lifte til løft, rollatorer, stokke og standardkørestole mv., der skal leveres tilbage til kommunen efter endt brug.

Naturalhjælp
Bevilges til personer, som løbende har behov for hjælpemidler, der ikke betragtes som et særligt personligt hjælpemiddel, f.eks. bleer og bind.

Ved naturalhjælp må kommunens hjælpemiddeldepot være så varieret, at den enkelte hjælpemiddelmodtager får dækket sit særlige behov.

Hvis funktionsevnen er midlertidigt nedsat, ydes alle hjælpemidler, f.eks. rollator, kørestol mv., som naturalhjælp, og frit valgs ordningen kan ikke benyttes.

Særlige personlige hjælpemidler
Særlige personlige hjælpemidler er f.eks. arm- og benproteser, ortopædisk fodtøj, individuelt fremstillede ortopædiske fodindlæg, støttekorsetter, støttestrømper, parykker, brystproteser, bandager, stomihjælpemidler, kropsbårne synshjælpemidler mv.

Kropsbårne hjælpemidler
Et kropsbåret hjælpemiddel, også kaldet et personligt hjælpemiddel, er et hjælpemiddel, der ikke kan genbruges af andre, f.eks. høreapparater.

Indhold hentes