Hvad er hjælpemidler og forbrugsgoder

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hjælpemidler er produkter, der alene er fremstillet for at kunne afhjælpe varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der er tale om et meget bredt udvalg af produkter, f.eks. albuestokke, toiletforhøjere, rollatorer, kørestole mv.

Forbrugsgoder er produkter, der forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug, og med hele befolkningen som målgruppe.

Forbrugsgoder er ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne. Men de kan i en række tilfælde udgøre den kompensation, som personer med en varigt nedsat funktionsevne har behov for.

Indhold hentes