Drift og udskiftning af hjælpemidler

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler og reservehjælpemidler ydes efter behov.

Kommunen kan træffe afgørelse om udskiftning af bevilgede hjælpemidler uden at indhente yderligere oplysninger, hvis:

  • der fortsat er behov for hjælpemidlet
  • funktionsnedsættelsen er væsentligt uændret siden kommunens seneste afgørelse
  • der afgives en erklæring herom på tro og love.

Der kan ikke opstilles generelle retningslinjer for, hvor længe et hjælpemiddel skal holde. Individuel brug, legemlige forandringer og slitage kan selv efter kort tid gøre det umuligt at anvende hjælpemidlet.

Hjælpemidlet kan også gå tabt ved f.eks. tyveri eller brand. Der kan også være sket ændringer i modtagerens behov, eller der er kommet et hjælpemiddel på markedet, der er væsentligt bedre egnet.

Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse.

Der kan ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning. Brugeren betaler selv den første årlige udskiftning.

Der kan normalt ikke ydes hjælp til batterier, bortset fra batterier, der ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af brugeren.

Indhold hentes