Rykkergebyrer

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis man ikke har betalt en regning, får man ofte et rykkerbrev med rykkergebyr.

Størrelsen af gebyret afhænger af, om det er en privat erhvervsdrivende eller en offentlig myndighed, der opkræver gebyret.

Der er loft over de rykkergebyrer, som private erhvervsdrivende kan opkræve. Rykkergebyret må højst være 100 kr. Der må kun udsendes 3 gebyrbelagte rykkere for samme krav, hvis ikke betaling modtages, og der skal gå mindst 10 dage mellem hver rykker.

Hvis kravet tages til inkasso påløber yderligere omkostninger, se afsnit om inkasso og småsagsbehandling.

Gæld til offentlige myndigheder er ikke omfattet af ovennævnte regler. Her gælder et maksimum på 250 kr.

Der kan være andre gebyrstørrelser, som følger af andre love, f.eks. lejeloven.

Indhold hentes