Inkasso og småsagsbehandling

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis man skylder penge, og man ikke betaler eller indgår en afdragsordning, kan den, man skylder penge til (kreditor), sende gælden til inkasso hos et inkassofirma eller en advokat med henblik på retslig inkasso.

Før en gæld tages til inkasso, skal kreditor oplyse om, at det vil ske, hvis gælden ikke betales inden en frist på mindst 10 dage - og at der påløber rykkergebyr.

Derudover kan man pålægges at betale rimelige inkassoomkostninger, inden der evt. rejses sag i fogedretten eller ved domstolen.

Hvis man stadig ikke betaler, kan kreditor indlevere en stævning til retten - eller få oversendt et betalingspåkrav fra fogedretten.

Skyldneren skal så aflevere et svarskrift, inden 14 dage efter stævningen er forkyndt.

Sagen kører herefter som en "almindelig" retssag, medmindre parterne er enige om at lade sagen behandle som en "småsag", selv om den drejer sig om et større beløb - se nedenfor.

Betalingspåkrav og småsagsbehandling
Ved mindre sager har kreditor to andre muligheder:

Betalingspåkrav, der typisk anvendes, hvor det forventes, at der ikke er indsigelser mod kravet, som skal være mindre end 100.000 kr. eksklusiv renter og omkostninger.

Betalingspåkrav behandles ved fogedretten. Hvis der er protester mod at skylde beløbet, kan kreditor vælge at trække sagen tilbage eller få den overført til civilretten, hvor sagen vil blive behandlet efter reglerne for småsager.

Småsagsbehandling er en forenklet behandling af mindre sager (krav op til 50.000 kr.) ved retten.

Normalt vil retten sørge for vejledning om sagens forberedelse bl.a. ved, at stævning og svarskrift udformes på standardblanketter med rettens vejledning om udfyldelse og øvrig sagsbehandling.

Sagsomkostningerne er væsentligt mindre end ved en 'almindelig' retssag, fordi sagen som udgangspunkt behandles uden advokatbistand til parterne.

Udlæg og tvangsauktion
Hvis skyldneren ikke betaler det skyldige beløb med tillæg af sagens omkostninger efter betalingspåkrav eller dom, kan det medføre, at fogedretten foretager udlæg i skyldnerens værdier, f.eks. i fast ejendom, bil, båd e.a. Dette med henblik på tvangsauktion, så kreditor i sidste ende kan få sit tilgodehavende helt eller delvis dækket.

Indhold hentes