Klage

Sidst redigeret den 14.01.2020

Man kan klage over eget forsikringsselskab vedrørende private forsikringer til den klageansvarlige i forsikringsselskabet.

Forsikringsselskabet skal oplyse, hvem der er selskabets klageansvarlige, som skal sikre, at alle klager behandles i overensstemmelse med virksomhedens forretningsgang for håndtering af klager.

Er man herefter fortsat uenig i forsikringsselskabets afgørelse, kan man klage over eget forsikringsselskab vedrørende private forsikringer til

Ankenævnet for Forsikring
tlf. 33 15 89 00, man-fre 10-13.
www.ankeforsikring.dk

Det koster 200,- kr. at klage. Forsikringstageren kan, i forbindelse med fremsættelse og opgørelse af krav mod eget selskab, kræve rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand dækket af selskabet.

Hvis man som skadelidt vil klage over en afgørelse, som er truffet af en modparts forsikringsselskab, kan man gå direkte til domstolene med sin sag med bistand fra en advokat. I det tilfælde skal man selv betale udgifter til advokat med mindre retten bestemmer andet, eller man er dækket af fri proces eller retshjælpsforsikring fra eget forsikringsselskab.

Se Rådgivnings- og Klagenøgle.

Indhold hentes