Klage

Sidst redigeret den 09.01.2018

Man kan klage over eget forsikringsselskab vedrørende private forsikringer til:

Ankenævnet for Forsikring
tlf. 33 15 89 00, man-fre 10-13.
www.ankeforsikring.dk

Forsikringstageren kan, i forbindelse med fremsættelse og opgørelse af krav mod eget selskab, kræve rimelige og nødvendige udgifter til advokatbistand dækket af selskabet.

Hvis man som skadelidt vil klage over en afgørelse, som er truffet af en modparts forsikringsselskab, kan der rettes henvendelse til:

Forsikringsoplysningen
tlf. 41 91 91 91, man-fre 10-13
www.forsikringogpension.dk

eller man kan vælge at gå direkte til domstolene med sin sag med bistand fra en advokat. I det tilfælde skal man selv betale udgifter til advokat med mindre retten bestemmer andet, eller man er dækket af fri proces eller retshjælpsforsikring fra eget forsikringsselskab. Se Rådgivnings- og Klagenøgle.

Indhold hentes