Generelt om forsikringer

Sidst redigeret den 14.01.2020

Man forsikrer sig for at undgå at skulle bære det fulde økonomiske tab som følge af en skade på sig selv, egne eller andres ting eller andre personer.

Der foreligger en skade, hvis man f.eks. mister sine ting eller får dem beskadiget ved brand, hærværk, tyveri eller vand- og stormskade, hvis man mister arbejdsevnen på grund af sygdom eller ulykke, eller hvis familien mister en indtægt på grund af dødsfald. 

Omvendt kan man kan selv blive ansvarlig, hvis man forvolder skade på andre personer eller deres ejendele, se nærmere herom under afsnittet Erstatning.

Da det kan være vanskeligt at vurdere og opgøre erstatningskrav korrekt, bør man overveje professionel bistand f.eks. af en advokat.

Forsikringsselskaberne skal dække rimelige og nødvendige advokatomkostninger i den forbindelse. Hvis der er behov for bistand fra andre sagkyndige, bør det godkendes af selskabet forinden, så disse udgifter også dækkes.

Lovpligtige forsikringer man skal have:

 • ansvarsforsikring for bil, motorcykel, scooter, knallert, speedbåd, vandscooter, jetski eller Speed Pedelec elcykel
 • kaskoforsikring for motorkøretøj, hvis man har lån i motorkøretøjet
 • ansvarsforsikring til hund eller hest
 • bygningsbrandforsikring, hvis man er husejer og har lån i huset
 • arbejdsskadeforsikring, hvis man er arbejdsgiver.

Forsikringer man kan have:

 • familieforsikring (kombineret indbo- og ansvarsforsikring)
 • hus- og grundejerforsikring, hvis man er husejer (kombineres normalt med bygningsbrandforsikringen)
 • kaskoforsikring for motorkøretøj (kombineres normalt med den lovpligtige motoransvarsforsikring)
 • personlig ulykkesforsikring (se under afsnittet om Erstatning)
 • erhvervsevnetabsforsikring
 • forsikring mod kritisk sygdom
 • sundhedsforsikring f.eks. for behandlinger på privathospitaler
 • livsforsikring
 • rejseforsikring herunder eventuel afbestillingsforsikring
 • rejsesygeforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med sygdom i udlandet, som ikke er dækket af sundhedskortet
 • ejerskifteforsikring ved køb/salg af bolig.

Indhold hentes