Dødsanmeldelse

Sidst redigeret den 15.01.2024

Når en person dør, skal en læge - egen læge, vagtlæge eller hospitalslæge - skrive en dødsattest. Lægen anmelder dødsfaldet til Sundhedsstyrelsen.

Snarest muligt efter dødsfaldet skal den nærmeste sociale pårørende indgive en anmodning om begravelse eller ligbrænding til begravelsesmyndigheden, typisk kirkekontoret.

"Den nærmeste sociale pårørende" kan være ægtefællen, samleveren, eller en nær slægtning, men det kan også være andre, fx naboen, en ven eller lignende.

Sammen med anmodningen afleveres afdødes dødsattest.

På anmodningen oplyses afdødes personlige data, om afdøde var medlem af folkekirken, ønsker til begravelse eller bisættelse, samt hvem skifteretten kan rette henvendelse til (kontaktperson).

Anmodningen indsendes digitalt via www.borger.dk, hvor man ved brug af sit MitID skal logge sig ind på Sundhed og Sygdom, hvor anmodningen findes under linket Dødsfald og begravelse.

Har man ikke MitID eller mangler digitale kompetencer, skal begravelsesmyndigheden hjælpe med anmeldelsen.

Man kan også give bedemanden fuldmagt til at foretage anmeldelsen.

Kirkekontoret underretter andre offentlige myndigheder om dødsfaldet.

Ved bestilling af bisættelse/begravelse, skal man være opmærksom på, at den som bestiller bisættelsen/begravelsen, hæfter for betalingen heraf, såfremt der ikke i dødsboet er midler til at dække betalingen. Hvis der ikke er nogen pårørende, der vil påtage sig at stå for bisættelse/begravelse, og der ikke er midler i dødsboet til at betale herfor, kan man kontakte afdødes bopælskommune, som herefter vil stå herfor.

Spærring af konti
Afdødes bank får besked om dødsfaldet via folkeregistret, og banken spærrer så alle afdødes konti – herunder også fælleskonti med fx en efterlevende ægtefælle eller samlever - og bankboks, indtil skifteretten har truffet afgørelse om, hvem der kan råde over afdødes konti.

Der kan gå flere uger efter et dødsfald, før skifteretten træffer sin afgørelse. Derfor kan det være en god ide, at ægtefæller og samlevende med fælles bankkonto også har hver sin personlige konto med et beløb svarende til et par måneders faste udgifter.

Er der en fælles bankkonto, hvor begges løn eller pension går ind, så meddel straks til arbejdsgiver eller Udbetaling Danmark, at beløbet fremover skal sættes ind på den personlige konto.

På den måde kan længstlevende klare sig økonomisk, indtil skifteretten har truffet sin afgørelse med hensyn til behandlingen af dødsboet.

Indhold hentes