Ægtepagt om særeje

Sidst redigeret den 15.01.2024

Ægtefæller kan i stedet for formuefællesskab oprette en ægtepagt om særeje. En ægtepagt er en skriftlig, underskrevet og juridisk bindende aftale. De kan fx have aftalt, at der skal være særeje ved skilsmisse, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje. En ægtepagt skal være tinglyst for at være gyldig.  

Skilsmissesæreje
Ved skilsmissesæreje beholder hver ægtefælle sit særeje ved separation eller skilsmisse. Værdierne bliver altså ikke delt lige mellem dem. Dør den ene ægtefælle, ”forvandles” skilsmissesærejet til en del af delingsformuen, og boet deles som ved formuefællesskab.

Skilsmissesæreje er dermed ikke en hindring for, at længstlevende kan vælge at sidde i uskiftet bo, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Der kan også være skilsmissesæreje i ægteskabet for en del af delingsformuen (fællesejet), hvis blot en af ægtefællerne har modtaget arv eller gave, hvor det er bestemt i testamente eller gavebrev at dette er særeje.

Fuldstændigt særeje
Ved ægtepagt om fuldstændigt særeje beholder ægtefællerne både hver sin formue ved separation/skilsmisse og ved død. Når den ene ægtefælle dør, er det afdødes fuldstændige særeje, der skal fordeles mellem arvingerne, og den efterladte ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo. Har den efterladte ægtefælle også aktiver, som er fuldstændigt særeje, indgår disse ikke i skiftet efter førstafdøde.

Eksempel på bodeling af fuldstændigt særeje
Et ægtepar, der ikke har oprettet testamente, har to børn. Manden har et fuldstændigt særeje på 900.000 kr. Hustruen har et fuldstændigt særeje på 300.000 kr.

Hvis manden dør først: Hustruen beholder sit fuldstændige særeje på 300.000 kr. Mandens 900.000 kr. fordeles som arv med:
  • 1/2 til hustruen - 450.000 kr., så hun herefter har 750.000 kr.
  • 1/2 til mandens børn - 450.000 kr., som deles lige med 225.000 kr. til hver før boafgift.
Hvert barn får altså 75.000 kr. mere, end hvis ægteparret havde haft formuefællesskab, og længstlevende havde valgt at skifte.
Hvis hustruen dør først: Manden beholder sit fuldstændige særeje på 900.000 kr. Hustruens 300.000 kr. fordeles som arv med:
  • 1/2 til manden - 150.000 kr., så han herefter har 1.050.000 kr.
  • 1/2 til børnene - 150.000 kr. - som deles lige med 75.000 kr. til hver før boafgift.
Hvert barn får altså 75.000 kr. mindre, end hvis ægteparret havde haft formuefællesskab, og længstlevende havde valgt at skifte.

Kombinationssæreje
I den mest almindelige form for kombinationssæreje kombineres skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Det betyder, at ægtefællerne ved separation eller skilsmisse hver især beholder sit særeje. Ved død bliver den afdødes skilsmissesæreje til delingsformue, og den længstlevendes skilsmissesæreje bliver til fuldstændigt særeje og indgår derfor ikke i fællesboet eller bobehandlingen.

Eksempel på bodeling af kombinationssæreje
Et ægtepar har oprettet ægtepagt med kombinationssæreje. De har to børn. Manden har et særeje på 900.000 kr. Hustruen har et særeje på 300.000 kr.
Hustruen har et barn fra tidligere forhold.

Hvis manden dør først: Hustruen kan vælge at sidde i uskiftet bo, fordi mandens særeje ved hans død er blevet til delingsformue. Vælger hun at skifte, består boet alene af mandens særeje på 900.000 kr., der nu er blevet til delingsformue. Hustruen beholder 1/2 (450.000 kr.) som sin boslod, arver 1/2 af resten (225.000 kr. eller i alt 675.000 kr.) og skal udrede 112.500 kr. til hvert af fællesbørnene før boafgift.
Når hustruen har valgt uskiftet bo og senere dør: Der vil være to boer, fordi hustruen efterlader sig dels den mødrende arv, der består af et fuldstændigt særeje på 300.000 kr. og halvdelen af fællesboet på 450.000 kr. - i alt 750.000 kr., og dels den fædrene arv på den anden halvdel af fællesboet – 450.000 kr. Den mødrene arv deles lige mellem hustruens tre børn med 250.000 kr. til hver før boafgift. Den fædrene arv på 450.000 kr. fordeles lige mellem mandens to børn med 225.000 kr. til hver før boafgift.
Hvis hustruen dør først: Manden beholder sine 900.000 kr., som nu bliver fuldstændigt særeje. Hustruens 300.000 kr. bliver til delingsformue. Manden skal skifte, fordi hustruen havde et barn fra tidligere forhold. Hvis manden vælger at skifte med alle tre børn, skal hustruens 300.000 kr. fordeles med: Halvdelen til manden - 150.000 kr. hans andel af delingsformuen. Herefter arver manden 1/2 af de resterende 150.000 kr. - 75.000 kr. Hustruens tre børn arver den anden 1/2 af de 150.000 kr. - 75.000 kr. til deling, i alt 25.000 kr. til hver før boafgift.

Kombinationssæreje kan kombineres på mange måder og have forskellige sammensætninger.

De forskellige former for særeje kan tidsbegrænses, ligesom man kan bestemme, at det kun skal omfatte bestemte genstande eller en bestemt sum. Derfor er det vigtigt, at man nøje overvejer, hvad man vil opnå med ægtepagten om særeje. Hvis man vil være helt sikker på, at særejet svarer til det, man har tænkt sig, anbefales det at lade en advokat hjælpe med udformningen.

Indhold hentes