Boafgiftsklasserne

Sidst redigeret den 10.01.2019

Boafgiftsklasserne
Ægtefælleklassen
Ingen boafgift
Ægtefæller og registrerede partnere, men ikke papirløst samlevende.
A-klassen
15% efter bundfradrag
Er boet mindre end bundfradraget, skal der ikke betales afgift.
  • børn, adoptivbørn, stedbørn og deres børn
  • plejebørn, der har boet sammen med afdøde i mindst fem år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre har boet hos afdøde sammen med plejebarnet
  • forældre
  • svigerbørn, men kun hvis de er indsat i et testamente, ellers arver svigerbørn ikke
  • frasepareret eller fraskilt ægtefælle, hvis vedkommende står i et testamente, der også gælder efter separationen
  • personer, der i de sidste to år før dødsfaldet har haft fælles bopæl med afdøde, herunder papirløst samlevende
  • personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i mindst to år, men hvor den fælles bopæl er opløst på grund af anbringelse på institution eller indflytning i ældrebolig.
B-klassen
15% efter bundfradrag samt 25% i tillægsafgift
Er boet mindre end bundfradraget, betales kun 25% i tillægsafgift.
  • Alle, der ikke er nævnt i Ægtefælle- eller A-klassen. Både dem, der er i familie med afdøde, og dem, der ikke er.

Beregning af boafgift i A-klassen
Arvinger i A-klassen betaler en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget.

Et eksempel med tallene fra 2019.

Afdøde sad i uskiftet bo med fire børn (A-klasse-arvinger). Afdøde efterlader en samlet netto-formue på 850.000 kr.

Boets nettoformue 850.000 kr.
Minus to bundfradrag (2 x 295.300 kr.) fordi afdøde sad i uskiftet bo 590.600 kr.
Til betaling af boafgift 259.400 kr.
15% boafgift af 259.400 kr. 38.910 kr.
Arv til fordeling er 850.000 - 38.910 kr. 811.090 kr.
De fire børn arver efter afgift hver 202.773 kr.

Beregning af boafgift i B-klassen
Arvinger i B-klassen skal udover at betale en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget, også betale en tillægsafgift på 25%.

Et eksempel med tallene fra 2019.

Afdøde var ugift og efterlader sig en søster som nærmeste arving (B-klasse-arving). Afdøde efterlader sig en nettoformue på 850.000 kr.

Boets nettoformue 850.000 kr.
Minus bundfradraget 295.300 kr.
Til betaling af boafgift 554.700 kr.
15% boafgift af 554.700 kr. 83.205 kr.
Nettoformue minus boafgift er 850.000 - 83.205 kr. 766.795 kr.
Tillægsafgift 25% af 766.795 kr. 191.699 kr.
Søsteren arver efter afgift 575.096 kr.

Beregning af boafgift i bo med arvinger i både A- og B-klassen
Et eksempel med tallene fra 2019.

Afdøde, der var ugift, efterlader sig et barn og et testamente, hvorefter hendes nevø skal arve halvdelen af boet. Barnet er A-klasse-arving, og nevøen er B-klasse-arving.

Boets nettoformue 850.000 kr.
Minus bundfradrag 295.300 kr.
Til betaling af boafgift 554.700 kr.
15% boafgift af 554.700 kr. 83.205 kr.
Barnet arver efter boafgift 850.000 - 83.205 kr. Delt med to 383.398 kr.
Nevøen er B-klassearving og skal ud over de 15% også betale tillægsafgiften på 25% af de 383.398 kr. 95.849 kr.
Nevøen arver 287.549 kr.

Beregning af boafgift med arving i B-klassen og en velgørende institution

Hvis afdøde har testamenteret til en nevø, og tillige har testamenteret pengene til en organisation som Ældre Sagen, der er fritaget for afgift, og bestemt, at organisationen skal betale afgiften:

Boets nettoformue 1.000.000 kr.
Arv til organisation 300.000 kr.
Arv til nevø 700.000 kr.
Bundfradrag 295.300 kr.
Til beregning af boafgift 15% 404.700 kr. 
Boafgift 15 % (60.705) + 25 % (159.835,75) 220.528,75 kr.
Nevøen arver 700.000 kr.
Ældre Sagen arver 300.000 minus220.528,75  79.471,25 kr.

Beregning af boafgift, hvor særbarn ikke tillader uskiftet bo, og der ikke er oprettet testamente
Et eksempel med tallene fra 2019.

Afdøde var gift og efterlader sig et særbarn, der ikke vil give tilladelse til, at afdødes ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Ægtefællerne havde fælleseje og begge ægtefællerne en positiv bodel.

Fællesformuen udgør 1.200.000 kr.
Ægtefællen skal først have halvdelen af fællesformuen, altså 600.000 kr.

Afdødes bo består herefter af en nettoformue på 600.000 kr.
Ægtefællen arver 1/2 af de 600.000 kr. og har herefter i alt 900.000 kr. 300.000 kr.
Barnet arver 1/2 af de 600.000 kr.
Boafgiften beregnes kun af barnets andel af boet, fordi ægtefællen ikke skal betale boafgift
300.000 kr.
Minus bundfradrag 295.300 kr.
Til betaling af boafgift 4.700 kr.
15% af 4.700 kr. i boafgift 750 kr.
Barnet arver 300.000 - 750 kr. 299.295 kr.

Indhold hentes