Boafgiftsklasserne

Sidst redigeret den 14.01.2020

Boafgiftsklasserne
Ægtefælleklassen
Ingen boafgift
Ægtefæller og registrerede partnere, men ikke papirløst samlevende.
A-klassen
15% efter bundfradrag
Er boet mindre end bundfradraget, skal der ikke betales afgift.
  • børn, adoptivbørn, stedbørn og deres børn
  • plejebørn, der har boet sammen med afdøde i mindst fem år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre har boet hos afdøde sammen med plejebarnet
  • forældre
  • svigerbørn, men kun hvis de er indsat i et testamente, ellers arver svigerbørn ikke
  • frasepareret eller fraskilt ægtefælle, hvis vedkommende står i et testamente, der også gælder efter separationen
  • personer, der i de sidste to år før dødsfaldet har haft fælles bopæl med afdøde, herunder papirløst samlevende
  • personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i mindst to år, men hvor den fælles bopæl er opløst på grund af anbringelse på institution eller indflytning i ældrebolig.
B-klassen
15% efter bundfradrag samt 25% i tillægsafgift
Er boet mindre end bundfradraget, betales kun 25% i tillægsafgift.
  • Alle, der ikke er nævnt i Ægtefælle- eller A-klassen. Både dem, der er i familie med afdøde, og dem, der ikke er.

Beregning af boafgift i A-klassen
Arvinger i A-klassen betaler en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget.

Et eksempel med tallene fra 2020.

Afdøde sad i uskiftet bo med fire børn (A-klasse-arvinger). Afdøde efterlader en samlet netto-formue på 850.000 kr.

Boets nettoformue 850.000 kr.
Minus to bundfradrag (2 x 301.900 kr.) fordi afdøde sad i uskiftet bo 603.800 kr.
Til betaling af boafgift 246.200 kr.
15% boafgift af 246.200 kr. 36.930 kr.
Arv til fordeling er 850.000 - 36.930 kr. 813.070 kr.
De fire børn arver efter afgift hver 203.268 kr.

Beregning af boafgift i B-klassen
Arvinger i B-klassen skal udover at betale en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget, også betale en tillægsafgift på 25%.

Et eksempel med tallene fra 2020.

Afdøde var ugift og efterlader sig en søster som nærmeste arving (B-klasse-arving). Afdøde efterlader sig en nettoformue på 850.000 kr.

Boets nettoformue 850.000 kr.
Minus bundfradraget 301.900 kr.
Til betaling af boafgift 548.100 kr.
15% boafgift af 548.100 kr. 82.215 kr.
Nettoformue minus boafgift er 850.000 - 82.215 kr. 767.785 kr.
Tillægsafgift 25% af 767.785 kr. 191.946 kr.
Søsteren arver efter afgift 575.839 kr.

Beregning af boafgift i bo med arvinger i både A- og B-klassen
Et eksempel med tallene fra 2020.

Afdøde, der var ugift, efterlader sig et barn og et testamente, hvorefter hendes nevø skal arve halvdelen af boet. Barnet er A-klasse-arving, og nevøen er B-klasse-arving.

Boets nettoformue 850.000 kr.
Minus bundfradrag 301.900 kr.
Til betaling af boafgift 548.100 kr.
15% boafgift af 548.100 kr. 82.215 kr.
Barnet arver efter boafgift 850.000 - 82.215 kr. Delt med to 383.892 kr.
Nevøen er B-klassearving og skal ud over de 15% også betale tillægsafgiften på 25% af de 383.892 kr. 95.973 kr.
Nevøen arver 287.919 kr.

Beregning af boafgift med arving i B-klassen og en velgørende institution

Hvis afdøde har testamenteret til en nevø, og tillige har testamenteret pengene til en organisation som Ældre Sagen, der er fritaget for afgift, og bestemt, at organisationen skal betale afgiften:

Boets nettoformue 1.000.000 kr.
Arv til organisation 300.000 kr.
Arv til nevø 700.000 kr.
Bundfradrag 301.900 kr.
Til beregning af boafgift 15% af 398.100 59.715 kr. 

Beregning af tillægsafgift:

700.000 kr. - 59.715 kr. = 640.285 kr.

25 % af 640.285 = 160.071 kr.

Boafgift 15 % (59.715) + 25 % (160.071)

219.786 kr.
Nevøen arver 700.000 kr.
Ældre Sagen arver 300.000 minus 219.786  80.214 kr.

Beregning af boafgift, hvor særbarn ikke tillader uskiftet bo, og der ikke er oprettet testamente
Et eksempel med tallene fra 2020.

Afdøde var gift og efterlader sig et særbarn, der ikke vil give tilladelse til, at afdødes ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Ægtefællerne havde fælleseje og begge ægtefællerne havde en positiv bodel.

Fællesformuen udgør 1.400.000 kr.
Ægtefællen skal først have halvdelen af fællesformuen, altså 700.000 kr.

Afdødes bo består herefter af en nettoformue på 700.000 kr.
Ægtefællen arver 1/2 af de 700.000 kr. og har herefter i alt              1.050.000 kr.
Barnet arver 1/2 af de 700.000 kr.
Boafgiften beregnes kun af barnets andel af boet, fordi ægtefællen ikke skal betale boafgift
350.000 kr.
Minus bundfradrag 301.900 kr.
Til betaling af boafgift 48.100 kr.
15% af 48.100 kr. i boafgift 7.215 kr.
Barnet arver 350.000 - 7.215 kr. 342.785 kr.

Indhold hentes