Boafgiftsklasserne

Sidst redigeret den 21.05.2024

Boafgiftsklasserne
Ægtefælleklassen
Ingen boafgift.
Ægtefæller og registrerede partnere, men ikke papirløst samlevende.
A-klassen
15% efter bundfradrag.
Er boet mindre end bundfradraget, skal der ikke betales boafgift.
  • børn, adoptivbørn, stedbørn og deres børn
  • plejebørn, der har boet sammen med afdøde i mindst fem år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre har boet hos afdøde sammen med plejebarnet
  • forældre
  • svigerbørn, men kun hvis de er indsat i et testamente, ellers arver svigerbørn ikke
  • frasepareret eller fraskilt ægtefælle, hvis vedkommende står i et testamente, der også gælder efter separationen
  • personer, der i de sidste to år før dødsfaldet har haft fælles bopæl med afdøde, herunder papirløst samlevende. Men kun hvis de er indsat i et testamente, ellers arver samlevende ikke
  • personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i mindst to år, men hvor den fælles bopæl er opløst på grund af anbringelse på institution eller indflytning i ældrebolig. Men kun hvis de er indsat i et testamente, ellers arver de ikke
B-klassen
15% efter bundfradrag samt 25% i tillægsboafgift.
Er boet mindre end bundfradraget, betales kun 25% i tillægsboafgift.
  • Alle, der ikke er nævnt i Ægtefælle- eller A-klassen. Både dem, der er i familie med afdøde, og dem der ikke er.

I maj 2024 blev vedtaget en lovændring, som betyder at søskende fra 1. januar 2027 ikke længere skal betale tillægsboafgift. Søskende rykker dermed fra B-klassen til A-klassen.

Beregning af boafgift i A-klassen
Arvinger i A-klassen betaler en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget.

Et eksempel med tallene fra 2024.

Afdøde sad i uskiftet bo med fire børn (A-klasse-arvinger). Afdøde efterlader en samlet netto-formue på 850.000 kr.

Boets nettoformue 850.000 kr.
Minus to bundfradrag (2 x 333.100 kr.) fordi afdøde sad i uskiftet bo 666.200 kr.
Til betaling af boafgift 183.800 kr.
15% boafgift af 183.800 kr. 27.570 kr.
Arv til fordeling er 850.000 - 27.570 kr. 822.430 kr.
De fire børn arver efter afgift hver 205.607,50 kr.

Beregning af boafgift i B-klassen
Arvinger i B-klassen skal udover at betale en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget, også betale en tillægsboafgift på 25%.

Et eksempel med tallene fra 2024.

Afdøde var ugift og efterlader sig en nevø som nærmeste arving (B-klasse-arving). Afdøde efterlader sig en nettoformue på 850.000 kr.

Boets nettoformue 850.000 kr.
Minus bundfradraget 333.100 kr.
Til betaling af boafgift 516.900 kr.
15% boafgift af 516.900 kr. 77.535 kr.
Nettoformue minus boafgift er 850.000 - 77.535 kr. 772.465 kr.
Tillægsboafgift 25% af 772.465 kr. 193.116,25 kr.
Nevøen arver efter afgift 579.348,75 kr.

Beregning af boafgift med arving i B-klassen og en velgørende organisation

Hvis man har arvinger i B-klassen, fx nevøer/niecer, kan ens arvinger i nogle tilfælde spare boafgift, hvis man testamenterer 30 % til en skattefritaget velgørende organisation, som fx Ældre Sagen, der ikke skal betale boafgift.

Et eksempel med tallene fra 2024.

Hvis afdøde har testamenteret til en nevø, og tillige har testamenteret 30% til en velgørende organisation, og bestemt, at organisationen skal betale afgiften:

Boets nettoformue 1.000.000 kr.
Arv til organisation 300.000 kr.
Arv til nevø 700.000 kr.
Bundfradrag 333.100 kr.
Boafgift 15% af 366.900 kr. 55.035 kr. 

Beregning af tillægsboafgift:

700.000 kr. - 55.035 kr. = 644.965 kr.

25 % af 644.965 kr. = 161.241,25 kr.

Boafgift 15 % (55.035) + 25 % (161.241,25)

216.276,25 kr.
Nevøen arver 700.000 kr.
Ældre Sagen arver 300.000 kr. minus 216.276,25 kr.  83.723,75 kr.
Hvis Ældre Sagen i eksemplet ikke var indsat til at arve, skulle nevøen have betalt 325.026,25 kr. i boafgift, og have arvet 674.973,75 kr. Nevøen ”tjener” altså 25.026,25 kr. på, at der er indsat en skattefritaget velgørende organisation til at arve og betale boafgiften. 

Indhold hentes