Boafgiftsklasserne

Sidst redigeret den 08.05.2018

Boafgiftsklasserne
Ægtefælleklassen
Ingen boafgift
Ægtefæller og registrerede partnere, men ikke papirløst samlevende.
A-klassen
15% efter bundfradrag
Er boet mindre end bundfradraget, skal der ikke betales afgift.
  • børn, adoptivbørn, stedbørn og deres børn
  • plejebørn, der har boet sammen med afdøde i mindst fem år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre har boet hos afdøde sammen med plejebarnet
  • forældre
  • svigerbørn, men kun hvis de er indsat i et testamente, ellers arver svigerbørn ikke
  • frasepareret eller fraskilt ægtefælle, hvis vedkommende står i et testamente, der også gælder efter separationen
  • personer, der i de sidste to år før dødsfaldet har haft fælles bopæl med afdøde, herunder papirløst samlevende
  • personer, der har haft fælles bopæl med afdøde i mindst to år, men hvor den fælles bopæl er opløst på grund af anbringelse på institution eller indflytning i ældrebolig.
B-klassen
15% efter bundfradrag samt 25% i tillægsafgift
Er boet mindre end bundfradraget, betales kun 25% i tillægsafgift.
  • Alle, der ikke er nævnt i Ægtefælle- eller A-klassen. Både dem, der er i familie med afdøde, og dem, der ikke er.

Beregning af boafgift i A-klassen
Arvinger i A-klassen betaler en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget.

Et eksempel med tallene fra 2018.

Afdøde sad i uskiftet bo med fire børn (A-klasse-arvinger). Afdøde efterlader en samlet netto-formue på 658.000 kr.

Boets nettoformue 658.000 kr.
Minus to bundfradrag (2 x 289.000 kr.) fordi afdøde sad i uskiftet bo 578.000 kr.
Til betaling af boafgift 80.000 kr.
15% boafgift af 80.000 kr. 12.000 kr.
Arv til fordeling er 658.000 - 12.000 kr. 646.000 kr.
De fire børn arver efter afgift hver 161.500 kr.

Beregning af boafgift i B-klassen
Arvinger i B-klassen skal udover at betale en boafgift på 15% af den del, der overstiger bundfradraget, også betale en tillægsafgift på 25%.

Et eksempel med tallene fra 2018.

Afdøde var ugift og efterlader sig en søster som nærmeste arving (B-klasse-arving). Afdøde efterlader sig en nettoformue på 629.000 kr.

Boets nettoformue 629.000 kr.
Minus bundfradraget 289.000 kr.
Til betaling af boafgift 340.000 kr.
15% boafgift af 340.000 kr. 51.000 kr.
Nettoformue minus boafgift er 629.000 - 51.000 kr. 578.000 kr.
Tillægsafgift 25% af 578.000 kr. 144.500 kr.
Søsteren arver efter afgift 433.000 kr.

Beregning af boafgift i bo med arvinger i både A- og B-klassen
Et eksempel med tallene fra 2018.

Afdøde, der var ugift, efterlader sig et barn og et testamente, hvorefter hendes nevø skal arve halvdelen af boet. Barnet er A-klasse-arving, og nevøen er B-klasse-arving.

Boets nettoformue 929.000 kr.
Minus bundfradrag 289.000 kr.
Til betaling af boafgift 640.000 kr.
15% boafgift af 640.000 kr. 96.000 kr.
Barnet arver efter boafgift 929.000 - 96.000 kr. Delt med to 416.500 kr.
Nevøen er B-klassearving og skal ud over de 15% også betale tillægsafgiften på 25% af de 416.500 kr. 104.125 kr.
Nevøen arver 312.375 kr.

Beregning af boafgift med arving i B-klassen og en velgørende institution

Hvis afdøde har testamenteret til en nevø, og tillige har testamenteret pengene til en organisation som Ældre Sagen, der er fritaget for afgift, og bestemt, at organisationen skal betale afgiften:

Boets nettoformue 1.000.000 kr.
Arv til organisation 300.000 kr.
Arv til nevø 700.000 kr.
Bundfradrag 289.000 kr.
Til beregning af boafgift 15% 411.000 kr. 
Boafgift 15 % (61.650) + 25 % (159.587,50) 221.237,50 kr.
Nevøen arver (hvis nevø var enearving: 670.012,50 kr.) 700.000 kr.
Ældre Sagen arver 300.000 minus 221.237,50 78.762,50 kr.

Beregning af boafgift, hvor særbarn ikke tillader uskiftet bo, og der ikke er oprettet testamente
Et eksempel med tallene fra 2018.

Afdøde var gift og efterlader sig et særbarn, der ikke vil give tilladelse til, at afdødes ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Ægtefællerne havde fælleseje og begge ægtefællerne en positiv bodel.

Fællesformuen udgør 1.200.000 kr.
Ægtefællen skal først have halvdelen af fællesformuen, altså 600.000 kr.

Afdødes bo består herefter af en nettoformue på 600.000 kr.
Ægtefællen arver 1/2 af de 600.000 kr. og har herefter i alt 900.000 kr. 300.000 kr.
Barnet arver 1/2 af de 600.000 kr.
Boafgiften beregnes kun af barnets andel af boet, fordi ægtefællen ikke skal betale boafgift
300.000 kr.
Minus bundfradrag 289.000 kr.
Til betaling af boafgift 11.000 kr.
15% af 11.000 kr. i boafgift 1.650 kr.
Barnet arver 300.000 - 1.650 kr. 298.350 kr.

Indhold hentes