Fravalg af henvendelser

Sidst redigeret den 09.01.2018

Ønsker man ikke at modtage reklamer og gratis aviser lokalaviser i sin postkasse, findes 2 ordninger: "Reklamer - Nej tak" og "Reklamer og gratis aviser - Nej tak".

Man kan tilmelde sig ordningerne via www.postnord.dk/eposthuset, enten ved brug af NemId eller som bruger af ePosthuset via log-in.

Posthus eller Postbutik har en folder om ordningerne, der også indeholder en tilmeldingsblanket. Ved tilmelding på posthuset skal man vise legitimation.

Man kan give en anden fuldmagt til tilmelding. Fuldmægtigen skal medbringe fuldmagten, tilmeldingsblanket og egen legitimation.

Når tilmelding er registreret, får man et mærke som viser, at man er tilmeldt "Reklamer - Nej tak" eller "Reklamer og gratis aviser - Nej tak" og mærket sættes på ens brevkasse.

Som alternativ kan man tilmelde sig NejTak+ på www.minetilbud.dk. Her kan man selv udvælge de reklamer man ønsker at modtage.

Robinsonlisten
Hvis man lader sig registrere på den såkaldte Robinsonliste, undgår man at modtage adresserede salgsreklamer og telefonopkald med salg for øje.

For at blive registreret, skal man kontakte Borgerservice i sin bopælskommune, eller tilmelde sig på www.borger.dk. Der kan gå op til 3 måneder før registreringen træder i kraft, da Robinson-listen kun bliver udsendt til de erhvervsdrivende en gang i kvartalet.

Hvis man efter registrering alligevel modtager uønskede adresserede reklamer og telefonopkald, kan man klage til Forbrugerombudsmanden:

Forbrugerombudsmanden
tlf. 41 71 51 51
www.forbrugerombudsmanden.dk

Er man registreret på Robinsonlisten, risikerer man at blive afskåret fra at købe på kredit.

Det skyldes, at kreditsælgeren ikke gennem folkeregistret kan kontrollere ens oplysninger til brug for en kreditvurdering, fordi folkeregistret ikke giver oplysning om cpr.nr., når man står på listen.

Problemet kan løses, ved at man midlertidigt framelder sig Robinsonlisten, for senere at blive registreret igen, når handelen på kredit er gennemført.

Indhold hentes