Forbered overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv

Sidst redigeret den 12.01.2023

Man nærmer sig pensionslivet
Omgivelserne sender signaler: Pludselig skal man sikre sig efterlønsbevis, man bliver indkaldt til seniorsamtale på arbejdspladsen og bliver indbudt til arrangementer for seniorer. Der kommer breve fra forsikringsselskabet om særlig rabat til kunder over 60. Ved sidste fødselsdag var en af gaverne måske et medlemskab af Ældre Sagen.

Men man føler sig ikke gammel og er i konflikt med dåbsattestens kolde fakta og den følelse, man har af sin alder. Man ser ikke sig selv som pensionist og bryder sig ikke om tanken.

Vil man selv sidde ved ”rattet” og styre uden mål, risikerer man at køre i grøften, hvis man ikke forholder sig til, hvad der kan ske.

Det er måske usikkert og besværligt - og derfor udsætter alt for mange - at skabe sig overblik og dermed et beslutningsgrundlag.

Refleksion
Prøv at tegne en lang lige linje - tidslinje - på et stykke papir. Tidslinjen skal strække sig fra fødsel til død. Linjen vil sikkert vise, at man har 1/3-del af livet foran sig.

Sæt et punkt ind på linjen der, hvor man tror, man er lige nu. Det er et godt afsæt til refleksion og planlægning.

Reflekter også over selvopfattelsen - ikke hvad man tror - men helt konkret, hvordan man ser på sig selv som menneske ift. viden, evner, viljestyrke, lyster og muligheder.

Når det er afdækket, skal man tænke over, hvordan man kan tage det med sig og bruge det i livet som pensionist.

Planlægning
Når man står over for betydningsfulde ændringer i sit liv, er der helt overordnet to måder at møde ændringen på.

  1. Man lader stå til og håber på, at vinden og omstændighederne fører én i en heldig retning.
  2. Eller man kan prøve at arbejde med sig selv, så man møder ændringen forberedt og med en vis afklaring.

Kort sagt - kaos eller plan!

Fremtiden
Man kan prøve at skrive de punkter ned, der efter ens opfattelse er de væsentligste, når de ser 20 år frem, og livet skal leves godt.

Listen ender sandsynligvis op med: Godt helbred. Gode relationer og netværk. Rimelig økonomi. Fritid og tid til at dyrke interesser. Boligen. De sidste år på arbejdet.

Og det er lige præcis de emner, det handler om.

Helbredet
Inderst inde ved vi godt, hvad der skal gøres. Motionere og spise sundt. Gør man det, producerer hjernen nye celler, og kroppen kommer i gear. Udskift spiseskeen med en teske, når hønsesalaten skal spises og udskift sofaen med sjov motion. Mange skriver og lever godt af at fortælle, hvad vi kan gøre, så læs, hvad de skriver og hør efter, hvad de fortæller.

Gode relationer og netværk
Lever man i et parforhold så tænk på, at man efter arbejdslivet nu er gift ”på fuld tid”. Hvad kan man gøre for at få det til at blomstre og blive sjovt.

Hvad forventer man af sin partner, familie og venner? Hvad tror man, de forventer af én selv?

Når man stopper med at arbejde, mister man definitivt et tilhørsforhold. Hvad vil man sætte i stedet, og hvordan vil man bruge den tid, man nu får til rådighed? Husk på, at det er 8 timer om dagen plus transport, vi taler om.

Økonomi
Få overblik over de muligheder økonomien giver. Er man to, skal man dele den viden. Søg råd og vejledning hos uvildige rådgivere.

Penge er ikke nødvendigvis ensbetydende med lykke, men penge giver frihed og tryghed. Er det nødvendigt, kan man måske med fordel spare ekstra op de sidste år, man har lønindtægt.

Når der arbejdes med økonomien, er det nærliggende at tage stilling til div. juridiske problemstillinger. Få nu skrevet det testamente, den ægtepagt og de fuldmagter, der skal til og få fred i krop og sjæl.

Boligen
Tag stilling til den nuværende bolig.

Er det dér, man hører til? Er den passende i størrelsen? Er der havudsigt? Har man råd? Hvad med sommerhuset, hvis man har et eller vil købe et?

Hvordan ser drømmeboligen ud? Hvad drømmer partneren om?

Når man er blevet afklaret, er næste skridt at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre for til sidst at gennemføre det, der er muligt.

Fritiden
Vær aktiv, nysgerrig og få oplevelser. Man får så meget igen og kan fortælle andre noget, der er værd at høre på.

Gør man ikke noget, så kan man heller ikke fortælle andre noget, der er værd at høre på. Vil ingen høre på en, bliver man ked af det og sur.

Man behøver ikke at tjene penge på at gøre noget. Frivilligt arbejde kan være en løsning. Ældre Sagen vil byde dig hjerteligt velkommen.

De sidste år på arbejdet
Planlæg ønsker til, hvordan arbejdet skal forme sig i overgangsfasen til pensionisttilværelsen. Tal med familie og venner om planen og vær modtagelig for ideer og inspiration.

Overvej og undersøg mulighederne for gradvis tilbagetrækning.

Er det lykken med et slag at gå fra fuld tid til ingenting?

Konkretiser ønskerne og vurdér fysisk og psykisk formåen.

Tal med ægtefællen om, hvordan man sammen tilrettelægger fælles tilbagetrækning.

Når planen er på plads, er det tid til at tale med arbejdsgiveren eller nærmeste overordnede. De kan næppe gætte sig til, hvad man gerne vil, så hvorfor ikke fortælle dem det? Gør kompetencerne op og sæt dem i spil.

Indhold hentes