Social pension og Udbetaling Danmark

Sidst redigeret den 10.01.2019

Finansloven for 2019 blev vedtaget den 20. december 2018. Samme dag blev der fremsat lovforslag, som udmønter de aftalte ændringer fra finanslovsaftalen i pensionslovgivningen.

I de følgende kapitler har vi besluttet at indarbejde de satser og fradragsbeløb, der fremgår af lovforslaget, selvom lovforslaget ikke formelt er vedtaget ved redaktionens slutning.

For pensionister, der får udbetalt pensionen bagud vil der ske efterbetaling for januar 2019, som udbetales sammen med pensionen for februar 2019.

For pensionister, der får udbetalt pensionen forud vil der ske efterbetaling, som udbetales sammen med pensionen for marts 2019.

Har man spørgsmål vedrørende folkepension eller førtidspension, boligstøtte, ældrecheck, varmetillæg eller opsat pension kan man kontakte Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler disse ydelser: Tlf. 70 12 80 61. Drejer spøgsmålet sig om boligstøtte da tlf. 70 12 80 63. Se også www.Borger.dk.

Kommunen behandler ansøgning om helbredstillæg og særlige personlige tillæg og skal tilbyde helhedsorienteret vejledning om alle muligheder, der findes for at få hjælp efter den sociale lovgivning – også i forhold til ydelser, der administreres af Udbetaling Danmark.
Borgere har derfor stadig mulighed for at møde op i kommunens Borgerservice for at få hjælp og vejledning.


Indhold hentes