Til folkepension fra delpension

Sidst redigeret den 09.01.2018

Hvis man modtager delpension får man udbetalt delpension for hele den måned, hvor man fylder 65 år.

Derefter vil man få folkepension den følgende måned, hvis man har søgt pensionen, da både delpension og folkepension udbetales bagud.

Indhold hentes