Til folkepension fra delpension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Modtager man delpension udbetales denne for hele den måned, hvor man når folkepensionsalderen. Derefter vil man få folkepension den følgende måned, hvis man har søgt pensionen.

Indhold hentes