Beregning af ny førtidspension

Sidst redigeret den 14.01.2020

For at beregne en førtidspension, skal man lave tre beregninger:

  1. En opgørelse af indtægtsgrundlaget
  2. Beregning af fradraget i førtidspensionen
  3. Beregning af nedsættelse af førtidspensionen.

1. Indtægtsgrundlag
Indtægtsgrundlaget beregnes ud fra:

  • alle personlige indkomster ud over offentlig pension
  • positiv nettokapitalindkomst (renteindtægter minus renteudgifter)
  • skattepligtig aktieindtægt.

Er der tale om arbejdsindtægt, fratrækkes arbejdsmarkedsbidrag og ATP-indbetaling inden beregningen foretages.

Se i øvrigt afsnittet Hvordan man opgør indtægter, når pensionen skal beregnes.

Enlig:
Indtægten opgøres efter reglerne i ovennævnte afsnit.

Gift/samlevende:
Er ægtefælle/samlever ikke-pensionist fratrækkes et ”særligt” beløb fra partnerens indtægt, inden pensionen beregnes 254.472 kr.
Ægtefællens/samleverens indtægt kan herefter højst indgå i pensionsberegningen med 261.000 kr.
Er ægtefælle/samlever pensionist, kan partnerens indtægt ud over pensionen højst indgå i beregningen med 394.800 kr.

2. Fradraget i førtidspensionen
Når indtægten er opgjort, fratrækkes et beløb, før pensionen beregnes:

Er man enlig er fradragsbeløbet:
før pensionen nedsættes
80.300 kr.
Er man gift/samlevende er fradragsbeløbet:
før pensionen nedsættes
127.400 kr.

3. Nedsættelse af førtidspension
Førtidspensionen nedsættes med 30% af indtægtsgrundlaget efter fradrag af „fradragsbeløbet“. Hvis ægtefællen eller samleveren også får social pension, nedsættes indtægtsgrundlaget med 15% hos hver.

Eksempel 1 – enlig førtidspensionist med anden indtægt:
1. indtægt Indtægt ud over social pension (f.eks. privat pension) 83.400 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 80.300 kr.
Beregningsgrundlag i alt 3.100 kr.
3. nedsættelse Pensionssats, enlig 229.104 kr.
Nedsættelse af førtidspension (30% af 3.100 kr.) 930 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse 228.174 kr.
Eksempel 2 - "Ny" førtidspensionist gift/samlevende med lønmodtager:
Førtids-pensionist Ægtefælle/samlever Ikke-pensionist
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 0 kr. 525.000 kr.
Fradrag for ikke-pensionists indkomst 254.472 kr.
Ægtefælle/ samlevers indkomst efter fradrag 270.528 kr.
Loft for ikke-pensionistens indtægt 261.000 kr.
Samlet indtægtsgrundlag (før fradrag) 261.000 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 127.400 kr.
Beregningsgrundlag 133.600 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gifte/samlevende 194.748 kr.
Nedsættelse af førtidspensionen (30% af 133.600 kr.) 40.080 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse (194.748 kr. - 40.080kr.) 154.668 kr.
Eksempel 3 – "Ny" førtidspensionist med anden indtægt gift/samlevende med førtidspensionist med større indtægt:
Førtidspensionist Ægtefælle/samlever
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 18.350 kr. 0 kr.
Andre pensionsordninger 68.740 kr. 450.000 kr.
Indkomst i alt ud over social pension 87.090 kr. 450.000 kr.
Ægtefælles indkomst 450.000 kr. 87.090 kr.
Maksimum for gift/samlevende pensionists indtægt 387.400 kr. (ingen betydning her)
Ægtefælle/ samlevers indkomst efter maksimum 387.400 kr. 87.090 kr.
Samlet indtægtsgrundlag før fradrag (nedrundet til hele hundrede kr.) 474.490 kr. 537.090 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 127.400 kr. 127.400 kr.
Beregningsgrundlag 347.090 kr. 409.690 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gift/samlevende 194.748 kr. 194.748 kr.
Nedsættelse af førtidspensionen (15% af beregningsgrundlaget) 52.064 kr. 61.453 kr.
Beregnet førtidspension efter nedsættelse (194.748 kr. - 52.064 kr.) og (194.748 kr. - 61.648 kr.) 142.684 kr. 133.295 kr.

Er ægtefælle/samlever folkepensionist, medregnes kun partnerens indtægt, ud over den offentlige pension.

Eksempel 4 - "Ny" førtidspensionist gift/samlevende med folkepensionist:
Førtidspensionist Ægtefælle/samlever
1. indtægt Lønindkomst (minus arbejdsmarkeds-bidrag og ATP-bidrag) 18.350 kr. 0 kr.
Andre pensionsordninger 68.740 kr. 58.320 kr.
ATP 0 kr. 24.000 kr.
Indkomst i alt ud over social pension 87.090 kr. 82.320 kr.
Ægtefælles indkomst 82.320 kr. 87.090 kr.
Samlet indtægtsgrundlag før fradrag 169.410 kr. 169.410 kr.
2. fradrag Fradragsbeløb 127.400 kr. 177.700 kr. v. pensionstillæg
Beregningsgrundlag 42.010 kr. 0 kr.
3. nedsættelse Pensionssats for gift/samlevende 194.748 kr. 77.028 kr. (grundbeløb) + 42.912 kr. (pensionstillæg)
Nedsættelse af førtidspensionen (15% af 42.010) 6.302 kr.
Nedsættelse af folkepension - pensionstillæg (16% af 0) 0kr.
Beregnet pension efter nedsættelse (194.748-6.302) = 188.446 kr. (77.028+42.912) = 119.940 kr. 1
1 Læs mere om beregning af folkepension.

Den offentlige førtidspension bortfalder ved indtægt udover pensionen:

Enlig 824.900 kr. pr. år
Gift/samlevende med ikke-pensionist 760.400 kr. pr. år
Gift/samlevende med pensionist 1.383.300 kr. pr. år
Enlig (1/40 del af førtidspensionen): 5.728 kr. pr. år
Gift/samlevende (1/40 del af førtidspensionen): 4.869 kr. pr. år

Indhold hentes