Førtidspension tilkendt før 01.01.2003

Sidst redigeret den 12.01.2023

Førtidspensioner, der er tilkendt før 01.01.2003, bliver udbetalt efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Personer, der har fået tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg inden 01.01.2003, er stadig omfattet af de gamle regler.

Opstår der senere spørgsmål om ændring af den tilkendte pension, f.eks. forhøjelse, så sker det også efter de gamle regler. Dette gælder også helbredstillæg og varmetillæg, ligesom beregningen af førtidspensionen sker efter de gamle regler.

Førtidspensionister, der har pension efter de gamle regler kan ikke søge om førtidspension efter de nye regler.

Indhold hentes