Førtidspensionens størrelse, "gamle regler"

Sidst redigeret den 09.01.2018

Almindelig førtids-pension Forhøjet almindelig førtids-pension Mellemste førtids-pension Højeste førtids-pension
Grundbeløb 6.237 kr. 6.237 kr. 6.237 kr. 6.237 kr.
Pensionstillæg - gift/samboende 3.131 kr. 3.131 kr. 3.131 kr. 3.131 kr.
Pensionstillæg - Reelt enlige 6.479 kr. 6.479 kr. 6.479 kr. 6.479 kr.
Førtids-beløb 1.610 kr. 12
Invaliditets-beløb 3.076 kr. 12 3.076 kr. 12
Tillægsydelse 3.076 kr. 123 1.466 kr. 123
Erhvervs-udygtigheds-beløb 4.185 kr. 2
Pension i alt - Gift/samboende 12.444 kr. 12.444 kr. 12.444 kr. 16.629 kr.
Pension i alt - Reelt enlige 15.792 kr. 15.792 kr. 15.792 kr. 19.977 kr.
1 Skattefrit
2 Uafhængigt af anden indtægt
3 Bortfalder for alle ved folkepensionsalderen

Beløbene er pensionssatserne før en eventuel modregning pga. andre skattepligtige indtægter ud over den sociale pension.

Indhold hentes