Førtidspensionens størrelse, "gamle regler"

Sidst redigeret den 10.01.2019

Almindelig førtids-pension Forhøjet almindelig førtids-pension Mellemste førtids-pension Højeste førtids-pension
Grundbeløb 6.315 kr. 6.315 kr. 6.315 kr. 6.315 kr.
Pensionstillæg - gift/samboende 3.170 kr. 3.170 kr. 3.170 kr. 3.170 kr.
Pensionstillæg - Reelt enlige 6.560 kr. 6.560 kr. 6.560 kr. 6.560 kr.
Førtids-beløb 1.642 kr. 12
Invaliditets-beløb 3.138 kr. 12 3.138 kr. 12
Tillægsydelse 3.138 kr. 123 1.496 kr. 123
Erhvervs-udygtigheds-beløb 4.237 kr. 2
Pension i alt - Gift/samboende 12.623 kr. 12.623 kr. 12.623 kr. 16.760 kr.
Pension i alt - Reelt enlige 16.013 kr. 16.013 kr. 16.013 kr. 20.250 kr.
1 Skattefrit
2 Uafhængigt af anden indtægt
3 Bortfalder for alle ved folkepensionsalderen

Beløbene er pensionssatserne før en eventuel modregning pga. andre skattepligtige indtægter ud over den sociale pension.

Indhold hentes