Førtidspensionens størrelse, "gamle regler"

Sidst redigeret den 13.01.2021

Almindelig førtids-pension Forhøjet almindelig førtids-pension Mellemste førtids-pension Højeste førtids-pension
Grundbeløb 6.468 kr. 6.468 kr. 6.468 kr. 6.468 kr.
Pensionstillæg - gift/samboende 3.246 kr. 3.246 kr. 3.246 kr. 3.246 kr.
Pensionstillæg - Reelt enlige 6.718 kr. 6.718 kr. 6.718 kr. 6.718 kr.
Førtids-beløb 1.706 kr. 12
Invaliditets-beløb 3.626 kr. 12 3.626 kr. 12
Tillægsydelse 3.626 kr. 123 1.556 kr. 123
Erhvervs-udygtigheds-beløb 4.340kr. 2
Pension i alt - Gift/samboende 12.976 kr. 12.976 kr. 12.976 kr. 17.316 kr.
Pension i alt - Reelt enlige 16.448 kr. 16.448 kr. 16.448 kr. 20.788 kr.
1 Skattefrit
2 Uafhængigt af anden indtægt
3 Bortfalder for alle ved folkepensionsalderen

Beløbene er pensionssatserne før en eventuel modregning pga. andre skattepligtige indtægter ud over den sociale pension.

Indhold hentes