Førtidspensionens størrelse, "gamle regler"

Sidst redigeret den 14.01.2020

Almindelig førtids-pension Forhøjet almindelig førtids-pension Mellemste førtids-pension Højeste førtids-pension
Grundbeløb 6.388 kr. 6.388 kr. 6.388 kr. 6.388 kr.
Pensionstillæg - gift/samboende 3.206 kr. 3.206 kr. 3.206 kr. 3.206 kr.
Pensionstillæg - Reelt enlige 6.635 kr. 6.635 kr. 6.635 kr. 6.635 kr.
Førtids-beløb 1.673 kr. 12
Invaliditets-beløb 3.198 kr. 12 3.198 kr. 12
Tillægsydelse 3.198 kr. 123 1.525 kr. 123
Erhvervs-udygtigheds-beløb 4.286 kr. 2
Pension i alt - Gift/samboende 12.792 kr. 12.792 kr. 12.792 kr. 17.078 kr.
Pension i alt - Reelt enlige 16.221 kr. 16.221 kr. 16.221 kr. 20.507 kr.
1 Skattefrit
2 Uafhængigt af anden indtægt
3 Bortfalder for alle ved folkepensionsalderen

Beløbene er pensionssatserne før en eventuel modregning pga. andre skattepligtige indtægter ud over den sociale pension.

Indhold hentes