Førtidspensionens størrelse, "gamle regler"

Sidst redigeret den 12.01.2022

Almindelig førtids-pension Forhøjet almindelig førtids-pension Mellemste førtids-pension Højeste førtids-pension
Grundbeløb 6.478 kr. 6.478 kr. 6.478 kr. 6.478 kr.
Pensionstillæg - gift/samboende 3.251 kr. 3.251 kr. 3.251 kr. 3.251 kr.
Pensionstillæg - Reelt enlige 6.728 kr. 6.728 kr. 6.728 kr. 6.728 kr.
Førtids-beløb 1.721 kr. 12
Invaliditets-beløb 3.291 kr. 12 3291 kr. 12
Tillægsydelse 3.291 kr. 123 1.570 kr. 123
Erhvervs-udygtigheds-beløb 4.347 kr. 2
Pension i alt - Gift/samboende 13.020 kr. 13.020 kr. 13.020 kr. 17.367 kr.
Pension i alt - Reelt enlige 16.497 kr. 16.497 kr. 16.497 kr. 20.844 kr.
1 Skattefrit
2 Uafhængigt af anden indtægt
3 Bortfalder for alle ved folkepensionsalderen

Beløbene er pensionssatserne før en eventuel modregning pga. andre skattepligtige indtægter ud over den sociale pension.

Indhold hentes