Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister- SAP/SUPP

Sidst redigeret den 10.01.2019

Den Supplerende Arbejdsmarkedspension er et tilbud til alle førtidspensionister om at spare op, mens de er på førtidspension.

Se nærmere under ”Førtidspension”, Den Supplerende Arbejdsmarkedspension.

Indhold hentes