Ændring og frakendelse

Sidst redigeret den 14.01.2020

Efter tilkendelse af førtidspension, kan der ske ændring i pensionsgraden som følge af forværring af helbredet. Er det tilfældet, kan der være grundlag for forhøjelse, hvis der er sket en væsentlig forringelse af erhvervsevnen.

"Gammel" førtidspension og invaliditetsydelse kan ikke frakendes, medmindre man selv beder om det. Ligeledes kan man ikke overflyttes til en lavere pensionsform.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at retten til førtidspension skal være hvilende og ikke udbetales i en periode, hvis indtægten ved personligt arbejde forventes vedvarende at overstige det dobbelte af grundbeløbet.

Der er ingen tidsmæssig grænse for, hvor længe pensionen kan være hvilende.

Hvis en førtidspension efter gamle regler gøres hvilende, kan pensionsudbetalingen genoptages efter anmodning fra borgeren.

Indhold hentes