Skat og social pension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Modtagere af social pension har samme personfradrag som andre borgere med 46.500 kr. i 2020. Trækprocenten afhænger af indtægtens størrelse og af skatteprocenten i kommunen. Vær opmærksom på, at beskæftigelsesfradraget bortfalder, hvis man ikke har arbejdsindtægt.

Når man søger om social pension, er det som regel nødvendigt at ændre forskudsregistreringen hos SKAT. 

Man skal forskudsregistrere den indtægt man forventer at få som pensionist og sikre, at forskudsregistrerede fradrag også gælder fremover.

Man skal specielt være opmærksom på, om der er indtægter, der bliver mindre og om der er fradrag, der falder væk. Det kan være fradrag for kontingenter til fagforening og a-kasse, befordringsfradrag, fradrag for personlige indbetalinger til pension eller andet.

Læs mere i Fællesbestemmelser for folkepension og førtidspension - Ændringer i beregningsgrundlaget).

Hvis forskudsregistreringen skal ændres, kan man foretage ændringen på www.skat.dk under 'forskudsopgørelse'. Er man ikke digital, kan man sende et brev med de nødvendige oplysninger til nærmeste Skattecenter.

Adressen kan findes på www.skat.dk eller kan oplyses hos SKAT, tlf. 72 22 18 18.

Man kan kun i særlige tilfælde efter aftale få personlig betjening i et Skattecenter.

Der udarbejdes ikke papirversioner af de tidligere hovedkort og bikort. En arbejdsgiver eller Udbetaling Danmark vil elektronisk indhente oplysningerne.

Hvis man modtager pension flere steder fra, bør man sikre sig at fradraget bliver brugt det sted, hvor man kan bruge det fulde fradrag.   

Ved ændringer i indtægtsoplysningerne til SKAT i løbet af året overføres disse oplysninger automatisk til Udbetaling Danmark og til andre udbetalere, der har oplysningerne om fradrag og trækprocent.    

Kan pensionisten udnytte sit fradrag ved beregning af skat af folkepensionen, er der ingen grund til at flytte skatteoplysningerne, selv om man har andre indtægter.

Hvis man af en eller anden grund ønsker, at fradraget anvendes ved udbetaling af f.eks. en tjenestemandspension, kan man vælge at flytte fradraget.

Pensionisten bør sikre sig at den løn- eller pensionsudbetaler, der udbetaler det største beløb, bruger det månedlige fradrag.

Hvis man ikke kan udnytte sit fradrag fuldt ud ved én af sine faste indtægter, kan man enten acceptere at betale for meget i skat i løbet af året og få skatten tilbagebetalt, når årsopgørelsen foreligger, eller man kan anvende reglerne om bruttotrækprocent, hvor fradraget anvendes til at nedsætte trækprocenten.

Søg råd hos SKAT.

Nogle af beløbene til folkepensionister og førtidspensionister er skattepligtige, mens andre af beløbene er skattefrie.

De skattepligtige beløb er:

 • grundbeløb
 • pensionstillæg
 • ældrecheck
 • erhvervsudygtighedsbeløb

De skattefri beløb er:

 • invaliditetsbeløb
 • førtidsbeløb
 • tillægsydelse
 • bistandstillæg
 • plejetillæg
 • invaliditetsydelse
 • varmetillæg
 • helbredstillæg
 • boligydelse

Dør en ægtefælle, er der helt specielle regler om skat i dødsåret. Læs "Skat ved dødsfald" og husk at ændre forskudsregistrering for vedkommende år.

Indhold hentes