Pension ved dødsfald

Sidst redigeret den 15.01.2024

Udbetaling af pension ophører dagen efter dødsfaldet.

Den pension, der er udbetalt indtil dødsfaldet, bliver ikke efterreguleret, når året er gået, da der normalt ikke udarbejdes slutopgørelse fra Skattestyrelsen for en afdød.

Hvis den afdøde var enlig og fik pensionen forudbetalt, kan der være tale om for meget udbetalt pension. I givet fald retter Udbetaling Danmark krav om tilbagebetaling mod dødsboet.

Der er undtagelser for krav om tilbagebetaling af forudbetalt pension, hvis pensionisten umiddelbart før dødsfaldet var samlevende med

• en ægtefælle
• en samlever, der modtager social pension
• en samlever, der er indsat som arving efter afdøde eller
• hvis samlivet er ophævet på tidspunktet for dødsfaldet, som følge af at den ene part er flyttet i ældre- eller plejebolig.

Hvis afdøde modtog pension bagudbetalt, udbetales pensionen indtil tidspunktet for dødsfaldet. Der kan være udbetalt for lidt i pension, der i så fald udbetales til dødsboet.

Der er forskellige regler afhængig af, om den efterlevende ægtefælle er pensionist eller ikke pensionist, og om der er tale om personer, der lever i et samlivsforhold:

Afdøde Efterlevendes status Særlige regler
Bagudbetalt pension
(hvis afdøde blev pensionist 01.02.1999 eller senere)
Ægtefælle - ikke pensionist Pension indtil dødsdagen.
Udbetales til ægtefællen.
Mulighed for efterlevelseshjælp
Samlever - ikke pensionist Pension indtil dødsdagen.
Udbetales til dødsboet.
Mulighed for efterlevelseshjælp
Ægtefælle - pensionist Pension indtil dødsdagen.
Udbetales til ægtefællen.
Ret til efterlevelsespension
Samlever - pensionist Pension indtil dødsdagen.
Udbetales til dødsboet.
Ret til efterlevelsespension
Forudbetalt pension
(hvis afdøde var pensionist før 01.02.1999)
Ægtefælle - ikke pensionist Ret til at udtage et beløb svarende til månedens pension fra dødsboet.
Ikke krav om tilbagebetaling.
Mulighed for efterlevelseshjælp
Samlever - ikke pensionist og ikke arving Krav om tilbagebetaling mod dødsboet.
Mulighed for efterlevelseshjælp
Samlever - ikke pensionist, men indsat som arving Ikke krav om tilbagebetaling mod dødsboet.
Mulighed for efterlevelseshjælp
Ægtefælle - pensionist Ret til at udtage et beløb svarende til månedens pension fra dødsboet.
Ikke krav om tilbagebetaling.
Ret til efterlevelsespension.
For meget udbetalt pension indgår ved opgørelsen af efterlevelsespensionen
Samlever - pensionist Ikke krav om tilbagebetaling mod dødsboet.
Ret til efterlevelsespension.
For meget udbetalt pension indgår ved opgørelsen af efterlevelsespensionen

Indhold hentes