Pension ved bopæl i udlandet

Sidst redigeret den 09.01.2018

Hvis man ikke har bopæl i Danmark og mener, at man er berettiget til folkepension eller førtidspension, kan man hente et ansøgningsskema på www.borger.dk/pension eller kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Der gælder lidt forskellige regler afhængig af, hvilket land man bor i. Læs nærmere på www.borger.dk.

Sagen anses for påbegyndt den dato, hvor ansøgning om pension indgives til Udbetaling Danmark, International Pension, eller til rette myndighed i udlandet.

Pensionister med bopæl i udlandet kan modtage pensionen ved overførsel til en konto i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut.

Udbetaling Danmark, International Pension skal én gang om året modtage en „leveattest“, der bekræfter pensionistens adresse, og at pensionisten er i live.

Udbetaling Danmark sender attesten til underskrift pr. post i februar og pensionisten har tre måneder til at returnere. Modtager Udbetaling Danmark ikke erklæringen inden fristen, standses udbetaling af pensionen.

Herudover skal Udbetaling Danmark, International Pension, med mellemrum forlange dokumentation med oplysning om pensionistens indtægts- og formueforhold.

Dansk pension i udlandet
Hvis man er dansk statsborger, og altid har boet og altid har arbejdet i Danmark, kan man tage hele pensionen med til et EU/EØS-land og til et af de nordiske lande, der ikke er med i EU.

Er man ikke dansk statsborger, er der et vist beskæftigelseskrav for at kunne tage pensionen med til EU/EØS. Det er et problem for de udlændinge, der har boet, men aldrig arbejdet i Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark for nærmere oplysninger.

Hvis man flytter til et land uden for EU/EØS eller nordiske lande, mister man retten til pensionstillægget, der er en del af folkepensionen og "gammel" førtidspension. Bortset fra førtidspensionister, der flytter til Schweiz, USA, Indien, Filippinerne eller Sydkorea, hvor Danmark har indgået aftaler.

Ring til Udbetaling Danmark, international pension og hør nærmere.

Man mister et tilsvarende beløb ved "ny" førtidspension, enlig 5.105 kr. pr. md. - Gifte/ samlevende 4.387 kr. pr. md. i 2018.

Udbetaling Danmark hjælper med at søge udenlandsk pension i de andre EU/EØS-lande, samt lande Danmark har indgået konvention med.

Andre lande skal man selv søge pension fra.

Nærmere oplysninger om pension fra andre lande og dansk pension i udlandet fås ved henvendelse til

Udbetaling Danmark,
tlf. 70 12 80 55 International pension; udbetaling af pension fra Danmark, hvis man bor i udlandet. Mail: intpension@atp.dk
tlf. 70 12 80 54 hvis man bor i Danmark og søger udenlandsk pension.
tlf. 70 12 80 61 hvis man er pensionist i Danmark og ønsker at flytte til udlandet. Læs mere på www.borger.dk

www.borger.dk findes informationer om dansk pension i udlandet og udenlandsk pension i Danmark.

Indhold hentes