Pension ved bopæl i udlandet

Sidst redigeret den 15.01.2024

Bor man ikke i Danmark og mener man, at man er berettiget til folkepension eller førtidspension, kan man hente et ansøgningsskema på www.borger.dk/pension eller kontakte Udbetaling Danmark, International Pension.

Der gælder lidt forskellige regler afhængig af, hvilket land man bor i. Læs nærmere på www.borger.dk.

Ansøgningsdatoen for den danske pension er den dato, hvor ansøgning om pension indgives til Udbetaling Danmark, International Pension, eller til rette myndighed i udlandet.

Pensionister med bopæl i udlandet kan modtage pensionen ved overførsel til en konto i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut.

Udbetaling Danmark, International Pension skal én gang om året modtage en leveattest, der bekræfter pensionistens adresse, og at pensionisten er i live.

Udbetaling Danmark sender attesten med oplysning om frist for svar. Modtager Udbetaling Danmark ikke erklæringen inden fristen, standses udbetaling af pensionen.

Herudover skal Udbetaling Danmark, International Pension, med mellemrum forlange dokumentation med oplysning om pensionistens indtægts- og formueforhold.

Dansk pension i udlandet
Hvis man er dansk statsborger, og altid har boet og arbejdet i Danmark, kan man tage hele pensionen med til EU/EØS og til et af de nordiske lande, der ikke er med i EU.

Er man ikke dansk statsborger, kan der være et beskæftigelseskrav, der skal opfyldes for at kunne tage pensionen med til udlandet.
Det er et problem for de udlændinge, der har boet, men aldrig arbejdet i Danmark.

Hvis man flytter til et land uden for EU/EØS eller nordiske lande, mister man retten til folkepensionens pensionstillæg. Er man førtidspensionist efter gamle regler, kan man heller ikke modtage pensionstillæg uden for EU/EØS.

Førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension 01.01.2003 (Ny førtidspension) eller senere, må ligeledes undvære en del af deres førtidspension, hvis de flytter udenfor EU/EØS. Man mister her 4.794 kr. pr. md., hvis man er enlig, 5.577 kr. pr. md. hvis man er gift/samlevende.

For pensionister, der flytter til et af de lande, Danmark har indgået aftale med om social sikring (fx Schweiz, USA, Indien, Filippinerne eller Sydkorea), kan der gælde særlige regler.

Ring til Udbetaling Danmark, International Pension, og hør nærmere, tlf. 70 12 80 55.

Udbetaling Danmark hjælper med at søge udenlandsk pension i de andre EU/EØS-lande, samt lande Danmark har indgået konvention med. Det gælder for herboende borgere, samt borgere, hvor sidste optjeningsland har været Danmark. Andre lande skal man selv søge pension fra.

Udbetaling Danmark
tlf. 70 12 80 55 International pension; udbetaling af pension fra Danmark, hvis man bor i udlandet. intpension@atp.dk
tlf. 70 12 80 54 hvis man bor i Danmark og søger udenlandsk pension.
tlf. 70 12 80 61 hvis man er pensionist i Danmark og ønsker at flytte til udlandet.

www.borger.dk findes informationer om dansk pension i udlandet og udenlandsk pension i Danmark.


Indhold hentes