Pension fra udlandet

Sidst redigeret den 14.01.2020

Hvis man bor i Danmark kan man søge om pension fra EU/EØS plus Schweiz og 'Konventionslande' (se nedenfor), hvis man har boet og/eller arbejdet i disse lande.

Der er for tiden følgende EU-lande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EU-landene kaldes sammen med Island, Norge og Liechtenstein for EØS-landene på baggrund af en aftale mellem EU og de tre andre lande. EU har indgået en tilsvarende aftale med Schweiz.

Pension fra andre lande
Danmark har indgået en række overenskomster om social sikring med en del andre lande. Det betyder, at danske og udenlandske statsborgere bosat i de nævnte konventionslande kan modtage dansk pension under visse betingelser.

Aktuelt er der indgået overenskomst om pension med: Australien, Bosnien-Hercegovina, Canada, Chile, Filippinerne, Indien, Israel, Korea, syd, Makedonien, Marokko, Montenegro, New Zealand, Pakistan, Serbien,  Tyrkiet og USA.

Listen over lande udvides. Check evt. aktuelle overenskomster på www.borger.dk, eller ring til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension, hjælper med at søge udenlandsk pension i de andre EU-lande samt de lande, Danmark har indgået overenskomst med.

En ansøgning om dansk pension gælder også som ansøgning om pension fra de nævnte lande.

Udbetaling Danmark sørger for, at ansøgningen bliver sendt videre til den udenlandske pensionsmyndighed sammen med relevante oplysninger. Man må påregne endog meget lang ekspeditionstid i visse lande.

Modtager man udover social pension fra Danmark også social pension fra et EU/EØS land eller fra "konventionslande", skal den udenlandske sociale pension ikke medtages ved indtægtsreguleringen af den danske sociale pension.

www.borger.dk kan man læse om "Udenlandsk pension i Danmark" eller kontakt

Udbetaling Danmark, Udenlandsk Pension
tlf. 70 12 80 54, man-fre 10-14

Indhold hentes