Inddragelse af pension

Sidst redigeret den 14.01.2020

Udbetaling Danmark kan afkræve pensionisten og dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen.

Hvis oplysningerne ikke modtages senest tre måneder fra anmodningen, så ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet.

Pensionsudbetalingen genoptages først med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget.

Fristen kan forlænges, hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne.

Indhold hentes