Inddragelse af pension

Sidst redigeret den 09.01.2018

Udbetaling Danmark kan afkræve pensionisten og dennes ægtefælle eller samlever oplysninger til brug for beregning og udbetaling af pensionen.

Hvis oplysningerne ikke modtages senest tre måneder fra anmodningen, så ophører pensionsudbetalingen helt eller delvis med udgangen af den måned, hvori fristen er udløbet.

Pensionsudbetalingen genoptages først med virkning fra den 1. i måneden, efter at oplysningerne er modtaget.

Fristen kan forlænges, hvis pensionisten på grund af særlige omstændigheder ikke har mulighed for at fremskaffe oplysningerne.

Hvis pensionisten er forsørget gennem ophold i en særlig institution, er denne ikke længere berettiget til at få sin pension udbetalt.

Indhold hentes