Efterlevelseshjælp

Sidst redigeret den 14.01.2020

Pensionister, der ikke er berettiget til efterlevelsespension og andre, der mister en ægtefælle, registreret partner eller samlever, kan søge om efterlevelseshjælp.

Efterlevelseshjælp er betinget af, at den efterlevende levede sammen med afdøde på fælles bopæl her i landet de seneste tre år før dødsfaldet. Bestemmelsen er ikke begrænset til pensionister.

Efterlevelseshjælpen udgør i 2020 højst 15.046 kr. Beløbet ydes, hvis efterlevendes årsindtægt ikke overstiger 247.714 kr. Er årsindtægten højere, nedsættes hjælpen og den bortfalder ved en indtægt over 387.050 kr.

Ved opgørelse af efterlevendes årsindtægt medregnes 30% af formue over 154.818 kr. inkl. friværdi i fast ejendom. Efterlevelseshjælp er skattepligtig a-indkomst.

Efterlevelseshjælp søges i Udbetaling Danmark senest 6 måneder efter dødsfaldet. Er der særlige grunde til, at ansøgningsfristen ikke er overholdt, kan de se bort fra fristen.

Efterlevelseshjælpen kan søges digitalt på borger.dk. Er man ikke digital, kan man ringe til Udbetaling Danmark 70 12 80 83.

Når Udbetaling Danmark får underretning om dødsfald og det konstateres, at der er en ægtefælle eller samlever, sørger de for at oplyse den efterlevende om muligheden for at søge efterlevelseshjælp.

Hvis man har fået udbetalt efterlevelsespension, er man ikke berettiget til efterlevelseshjælp.

Indhold hentes