Ændringer i beregningsgrundlaget

Sidst redigeret den 14.01.2020

Pensionisten bør kontrollere, at pensionen bliver beregnet på det korrekte grundlag, samt ændre sin forskudsopgørelse på www.SKAT.dk, hvis indtægtsforholdene ændres.

Alle ændringer i personlige forhold skal oplyses til Udbetaling Danmark, hvis de har betydning for beregning af pensionen, f.eks. hvis man gifter sig, flytter sammen med en anden voksen, bliver skilt eller tager længerevarende ophold i udlandet.

Er der sket ændringer i de personlige forhold, ændres pensionen måneden efter ændringen.

Man kan sende en digital postmeddelelse via www.Borger.dk. Har man ikke mulighed for at benytte internettet, skal man henvende sig i Borgerservice og få hjælp til det digitale eller til at blive undtaget fra digital selvbetjening.

Omregning af pensionen
Pensionen beregnes på grundlag af de oplysninger, der fremgår af forskudsopgørelsen, samt evt. egne oplysninger til Udbetaling Danmark.

Det er en god ide at ændre forskudsopgørelsen, hvis man kan forudse, at indtægterne afviger væsentligt fra det forventede. På den måde undgår man, at pensionen nedsættes alt for meget i den sidste del af året.

Hvis de supplerende indtægter, der løbende indberettes til SKAT (løn, pensioner m.v.) overstiger det, der er forudsat i beregningsgrundlaget, vil pensionen for resten af året blive omregnet.

Falder den supplerende indtægt, fordi man holder op med at arbejde, eller fordi udbetalingen af f.eks. ratepension ophører, ændrer Udbetaling Danmark pensionsberegningen, når man ændrer forskudsopgørelsen.

Ændringen får virkning såvel for den løbende pension, som den personlige tillægsprocent og dermed helbredstillæg og varmetillæg.

Indhold hentes