Årsbrev

Sidst redigeret den 15.01.2024

Årsbrevet afløser den tidligere pensionsmeddelelse.

Første gang man skal have udbetalt folke- eller førtidspension, modtager man oplysning om, hvad der vil blive udbetalt og til hvilken konto.

Herefter udsendes der et årsbrev hvert år omkring den 1. december, hvor man orienteres om det kommende års folke- eller førtidspension og med angivelse af, hvad ens personlige tillægsprocent er beregnet til.

Der udsendes herefter kun breve om udbetalingen, når der er ændringer, fx ændring i pensionsbeløbene, udbetaling af personlige tillæg eller ændringer i de løbende tillæg (fx varmetillæg).

Der udsendes altid et årsbrev om det kommende års folke, senior -eller førtidspension omkring den 1. december. Det er en god ide mindst én gang om året at kontrollere, at pensionen beregnes efter de korrekte økonomiske forhold. Tjek årsbrevet grundigt og kontroller også, når efterreguleringen fra Udbetaling Danmark kommer.

Hvis der er forkerte oplysninger i årsbrevet, bør man henvende sig til Skattestyrelsen/forskud for at ændre beløbene.


Indhold hentes