Seniorjob

Sidst redigeret den 09.01.2018

Ret til ansættelse i seniorjob forudsætter at følgende betingelser er opfyldt:

  • personen er ledigt medlem af en a-kasse
  • personen er berettiget til dagpenge
  • personens dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen
  • personen skal ved fortsat medlemskab af og indbetaling af efterlønsbidrag til en arbejdsløshedskasse kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønsalderen.

A-kassen skal vejlede om ordningen, men man skal selv søge seniorjobbet i kommunen.

Jobbet kan søges tre måneder før og to måneder efter, at man mister retten til dagpenge. Der skal være tale om merbeskæftigelse og ikke et allerede eksisterende job. Bortset fra dette er der tale om et helt almindeligt job på overenskomstmæssig løn.

Bopælskommunen har pligt til at ansætte den ledige senest tre måneder efter en anmodning. Der skal tilbydes ansættelse på fuld tid til fuldtidsforsikrede og ansættelse på 30 timer pr. uge til deltidsforsikrede. I et seniorjob har man ret til overenskomstmæssig løn- og arbejdsvilkår for det pågældende arbejde eller de vilkår, der gælder for tilsvarende arbejde.

Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang under hensyntagen til ansøgers kvalifikationer og interesser.

Hvis kommunen ikke overholder sin forpligtelse skal der udbetales en kompensation, der svarer til det som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis der er tale om første ansøgning skal kompensationen ydes fra det tidspunkt, hvor seniorjobbet skulle være tilbudt til den dag, hvor ansættelse i seniorjob tilbydes. Kompensationen udbetales månedsvis bagud.

Man skal have tilbudt ét job som man kan bevare indtil den dato, hvor man kan komme på efterløn.

Får man et nyt job på almindelig ansættelse har man ret til et nyt seniorjob ved ny ledighed.

Ansættelse i seniorjob ophører, hvis man

  • afslår et rimeligt ordinært arbejde, der er anvist af jobcentret eller
  • man ikke indbetaler efterlønsbidrag og derfor ikke vil kunne få efterløn.

Ansatte i seniorjobs kan afskediges efter almindelige ansættelsesretlige regler, hvis  ansættelsesaftalen misligholdes.

Man mister desuden retten til seniorjob, hvis retten til arbejdsløshedsdagpenge genoptjenes via et ordinært arbejde. Seniorjobbet er støttet beskæftigelse, derfor optjener man ikke ret til arbejdsløshedsdagpenge.

Indhold hentes