Ledighedsydelse

Sidst redigeret den 10.01.2019

Hvis man er visiteret til fleksjob og er ledig kan man få ledighedsydelse.

Ydelsen udgør 16.791 kr. om måneden, hvis man på det tidspunkt er berettiget til at modtage syge- eller barselsdagpenge, eller har været ansat i et fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder.

Opfylder man ikke disse betingelser, hvis man f.eks. modtager kontanthjælp, udgør ledighedsydelsen et beløb, der svarer til kontanthjælpssatsen på 15.180 kr. om måneden for forsørgere og 11.423 kr. om måneden for ikke forsørgere (2019).

Ledige visiterede til fleksjob, der har nået fleksydelsesalderen og som har modtaget ledighedsydelse i 6 måneder efter fleksydelsesalderen (se afsnit om Alder for tilbagetrækning), modtager ledighedsydelse svarende til kontanthjælpssatsen for ikke forsørgere, fyldt 25 år, frem til folkepensionsalderen, eller til de overgår til fleksydelse.

Der sker fradrag i ledighedsydelsen ved eventuel udbetaling af lønindkomst eller anden indkomst, der træder i stedet for lønindkomst, f.eks. pension, med 30% af indtægter op til 14.686 kr. og med 55% af indtægter derudover. Der skal ikke ske fradrag for pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne og som er et led i et tidligere ansættelsesforhold.

Under ferie kan ledighedsydelse udbetales i op til 25 dage, svarende til fem ugers ferie. Det er vigtigt at meddele kommunen, at man ønsker at holde ferie inden den afholdes, ellers fortabes retten til ydelsen.

Har man feriepenge fra tidligere job, eller har man kun været ansat en del af året, udbetales ledighedsydelsen i færre dage.

Aktiv indsats for ledige visiterede til fleksjob
Indsatsen overfor de ledige skal ske i form af kontaktsamtaler hver tredje måned og med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Indsatsen indebærer også, at man aktivt selv søger efter et fleksjob og endvidere, at man kan få aktive tilbud fra kommunen.

Alle ledige, som er visiteret til fleksjob, har ret til at få hjælp og støtte fra kommunen, til at finde arbejde. Det betyder, at kommunen skal hjælpe med at finde et fleksjob gennem løbende opfølgning og gennem relevante aktive tilbud.

Indhold hentes