Ulykke

Sidst redigeret den 13.01.2021

Hvis man kommer ud for en ulykke, kan erstatning være spørgsmål om, hvorvidt man har tegnet en ulykkesforsikring, og om man er dækket under denne forsikring.

En ulykkesforsikring kan tegnes som en heltidsulykkesforsikring, der dækker hele døgnet - både under arbejdet og i fritiden.

En heltidsulykkesforsikring kan tegnes af arbejdsgiveren, og i så fald skal der betales skat af præmien.

Som lønmodtager med en ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer, har man mulighed for at tegne en fritidsulykkesforsikring, der dækker ulykker i fritiden og ved transport til og fra arbejdet.

Er man pensionist og ønsker at være dækket ved ulykke, skal man tegne en heltidsulykkesforsikring eller en såkaldt hændelsesforsikring eller lignende.

En ulykke defineres i forsikringssammenhæng som „en pludselig hændelse, der forårsager personskade".

Hændelsen skal være pludselig, uventet og tilfældig, så den sker uden den forsikredes "vilje“. Det betyder, at får man f.eks. en tagsten i hovedet, så er man dækket af sin ulykkesforsikring.

Der er forskel på dækningsomfanget af ulykkesforsikringer. Typisk vil en ulykkesforsikring dække i tilfælde af invaliditet, død og tandskader opstået som følge af en ulykke.

Kommer man ud for et ulykkestilfælde, der medfører invaliditet, udbetaler de fleste ulykkesforsikringer en erstatning, når méngraden er på mindst 5 %.

Erstatningens størrelse afgøres efter en méntabel, der er udarbejdet af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Se www.aes.dk.

Nogle forsikringsselskaber - men ikke alle - har en grænse for, hvor gammel man må være, for at kunne tegne en ulykkesforsikring.  Aldersgrænsen ligger sædvanligvis mellem 60 og 75 år.

Tilsvarende kan ulykkeserstatningen blive nedsat pga. alder.

Det er derfor en god ide at tjekke sin police eller et forsikringstilbud, om en evt. erstatning vil blive nedsat på grund af alder - inden der måske indtræder en ulykke.

Ulykkesforsikring tegnes ofte, når man har forsørgerpligter og for at kompensere ved nedgang i arbejdsindtægt på grund af ulykke.

Hvis man er pensioneret, mister man ikke indtægt ved ulykke, og man bør derfor overveje, om det er hensigtsmæssigt at betale den relativt høje præmie og måske få reduceret dækning, når man er oppe i en højere alder.

Gennem de senere år er der kommet flere forsikringstilbud og produkter, der er særligt tilpasset efter de ønsker og forsikringsbehov, personer i den tredje alder har. Det gælder også inden for ulykkesforsikringer.

Endelig skal man være opmærksom på, at man måske kan kræve erstatning hos den, der er ejer af et anlæg eller lignende, som har været årsag til ulykken. Ulykker i forbindelse med jernbanedrift er et eksempel herpå.

Indhold hentes